Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020

Kazalo

972. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2020, stran 2385.

  
Za izvrševanje 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 23. aprila 2020 sprejel
S K L E P 
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2020 
Od 1. januarja 2020 naprej znaša del vdovske pokojnine za v tem letu uveljavljeno pravico največ 104,70 eura, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.094,02 eura.
KONČNA DOLOČBA 
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2020/17-1-1
Ljubljana, dne 23. aprila 2020
EVA 2020-2611-0026
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost