Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2948. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci
2949. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
2950. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem

Sklepi

2951. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Minneapolisu, v Združenih državah Amerike

MINISTRSTVA

2952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
2953. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ekstrakcijskih topilih
2955. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enostavnih tlačnih posodah
2956. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
2957. Odločba o prenehanju Ustanove Sklad dela Savinjske regije, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2958. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2959. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj

POPRAVKI

2960. Popravek Razpisa rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče