Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018

Kazalo

2953. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 9213.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in za izvrševanje 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 5/18 in 21/18) se v prilogi naslov tabele »Tip osebe javnega prava: center za socialno delo, Razpon plačnega razreda: 45–51« in tabela za njim nadomesti z besedilom:
»Tip osebe javnega prava: center za socialno delo – pravni naslednik spojenih centrov za socialno delo, ki so določeni z Uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja (Uradni list RS, št. 76/17)
Razpon plačnega razreda: 50–55
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
ŠIFRA DM
IME DELOVNEGA MESTA
PLAČNI 
RAZRED
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE
B017345
Direktor CSD
54
CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
B017345
Direktor CSD
53
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA
B017345
Direktor CSD
54
CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA
B017345
Direktor CSD
54
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA
B017345
Direktor CSD
51
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA
B017345
Direktor CSD
55
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR
B017345
Direktor CSD
55
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD
B017345
Direktor CSD
52
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – ZAHOD
B017345
Direktor CSD
50
CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE
B017345
Direktor CSD
53
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE
B017345
Direktor CSD
53
CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO-NOTRANJSKA
B017345
Direktor CSD
51
CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO-ŠALEŠKA
B017345
Direktor CSD
53
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA
B017345
Direktor CSD
53
CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE
B017345
Direktor CSD
52
CENTER ZA SOCIALNO DELO ZASAVJE
B017345
Direktor CSD
50
«. 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 10. 2018.
Št. 0072-10/2018
Ljubljana, dne 6. septembra 2018
EVA 2018-2611-0051
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti