Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017, Kazalo


DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1514. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko

OBČINE

Odranci

1515. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2016

Sevnica

1516. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017
1517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
1518. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1519. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

1520. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas
1521. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

1522. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – SD OPN 2

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

31. Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MANKZN-C)
32. Zakon o ratifikaciji Konvencije Minamata o živem srebru (MKMŽS)
33. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP15)
34. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO)
AAA Zlata odličnost