Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1065. Zakon o bančništvu (ZBan-2)

Sklepi

1066. Sklep o razrešitvi ministra za obrambo
1067. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca Državnega zbora
1068. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca Državnega zbora
1069. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
1070. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke Državnega zbora
1071. Sklep o prenehanju mandata poslanke Državnega zbora
1072. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca Državnega zbora
1073. Sklep o potrditvi mandata poslanca Državnega zbora

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1074. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1075. Spremembe Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

OBČINE

Dobrna

1076. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2014

Dol pri Ljubljani

1077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani

Horjul

1078. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in izobraževanj v Občini Horjul
1079. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Horjul

Ivančna Gorica

1080. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
1081. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1082. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1083. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/6, k.o. 1825 – Zagradec
1084. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 516/4 in parc. št. 516/6, k.o. 1825 – Zagradec
1085. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1480/2, k.o. 1823 – Dob
1086. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1387/4, k.o. 1823 – Dob
1087. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1070/9, 1070/7, 1070/6, 1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5, 1071/6 vse k.o. 1814 – Kriška vas
1088. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7 in 1593/12, vse k.o. 1810 – Stična
1089. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 385/7 in 385/8, vse k.o. 1810 – Stična
1090. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 981/6, k.o. 1811 – Dobrava
1091. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 385/2, k.o. 1811 Dobrava

Kobarid

1092. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2014
1093. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
1094. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid
1095. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu

Kočevje

1096. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«
1097. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kočevje
1098. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje

Kostanjevica na Krki

1099. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki
1100. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki

Nova Gorica

1101. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
1102. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
1103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje ob železniški postaji v Novi Gorici

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

22. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (MOPSEUVN)
23. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani (MPSEUPH)
24. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije (MSNEUNO)
25. Zakon o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (EKO SKLAD III) (MPEIBES)
26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BMNIMVTP)

Vlada Republike Slovenije

27. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldovo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

Ministrstvo za zunanje zadeve

28. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani s sklepno listino
29. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko banko za obnovo in razvoj o ustanovitvi in dejavnostih rezidenčne pisarne Evropske banke za obnovo in razvoj v Republiki Sloveniji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti