Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2722. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
2723. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein s sedežem v Bernu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2724. Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec
2725. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
2740. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

2726. Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja prevoznih sredstev, ki prevažajo gozdno lesne sortimente na gozdnih prometnicah

BANKA SLOVENIJE

2727. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2728. Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije – uradno prečiščeno besedilo (Statut ZBDS-UPB1)

OBČINE

Ajdovščina

2736. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Kobarid

2737. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2013/2014

Kočevje

2729. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Turjaško naselje v Kočevju

Kranj

2730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske

Novo mesto

2738. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Kosova dolina

Piran

2731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 9. 7. 2013
2732. Odlok o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (uradno prečiščeno besedilo)

Ravne na Koroškem

2733. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
2734. Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.

Škofja Loka

2739. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata

Zreče

2735. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

2741. Popravek Odloka o Svetu za nacionalno varnost

Razglasni del

Druge objave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti