Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013

Kazalo

2737. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2013/2014, stran 8406.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 64/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 6. korespondenčni seji dne 27. 8. 2013 sprejel
S K L E P
I.
Občinski svet Občine Kobarid daje soglasje k sistematizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2013/2014, kot sledi:
+-------------------------------------------------+-----------+
|        A. VZGOJNO OSEBJE        | dodatno |
|                         |  Občina |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|I. VVE KOBARID            |      |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Vzgojiteljica            |   6   |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Pomočnica vzgojiteljice       |   6   |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|II. VVO SMAST            |      |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Vzgojiteljica            |   1   |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Pomočnica vzgojiteljice       |   1   |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|II. VVO DREŽNICA           |      |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Vzgojiteljica            |   1   |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Pomočnica vzgojiteljice       |  1,07  |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|II. VVO BREGINJ           |      |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Vzgojiteljica            |   1   |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Pomočnica vzgojiteljice       |  0,43  |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
|      B. DRUGI STROKOVNI DELAVCI      |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Pomočnik ravnatelja         |  1,00  |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Svetovalno delo           |  0,32  |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Organizator prehrane         |  0,15  |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Organizator zdravstveno-higienskega |  0,15  |      |
|režima                |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
|     C. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKI     |      |
|        IN TEHNIČNI DELAVCI        |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Računovodja             |  0,60  |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Administrativni delavec       |  0,60  |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Kuharsko osebje           |  2,23  |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Perica                |  0,73  |      |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Hišnik, šofer            |  0,56  |  0,26  |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
|Čistilci               |  1,30  |  0,50  |
+-------------------------------------+-----------+-----------+
II.
Kolikor število vpisanih otrok v posameznem oddelku VVE Kobarid z oddelki presega normativ iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih, Občinski svet Občine Kobarid soglaša, da število otrok presega veljavne normative, za največ dva otroka v oddelku.
III.
V šolskem letu 2013/2014 se določi v VVO Breginj nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko predvideno. V VVO Breginj je lahko v šolskem letu 2013/2014 vključenih najmanj 7 otrok.
IV.
Kolikor število vpisanih otrok v VVO Breginj presega normativ iz prvega odstavka 41. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Občinski svet Občine Kobarid soglaša, da se veljavni normativ poveča za največ enega otroka.
V.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-03/2013
Kobarid, dne 27. avgusta 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost