Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013

Kazalo

2730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske, stran 8365.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno besedilo, 87/12), 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/2007), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 45/10, 36/12), 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12), 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradni list RS, št. 8/09), 20. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/2001, 23/2002, 28/2003, 01/2011), 17. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/2011), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/1999, 80/2001), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/1999, 94/2011), 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 19/13), 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/1999, 19/2000) so Občinski svet Mestne občine Kranj na 22. redni seji dne 20. 3. 2013, Občinski svet Občine Radovljica na 21. redni seji dne 20. 2. 2013, Občinski svet Občine Bled na 13. redni seji dne 19. 2. 2013, Občinski svet Občine Bohinj na 22. redni seji dne 28. 2. 2013, Občinski svet Občine Jesenice na 28. redni seji dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Žirovnica na 17. redni seji dne 28. 3. 2013, Občinski svet Občine Kranjska gora na 23. redni seji dne 28. 3. 2013, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 16. redni seji dne 3. 7. 2013, Občinski svet Občine Naklo na 16. redni seji dne 13. 3. 2013, Občinski svet Občine Preddvor na 21. redni seji dne 3. 4. 2013, Občinski svet Občine Jezersko na 13. redni seji dne 16. 4. 2013, Občinski svet Občine Šenčur na 19. redni seji dne 10. 4. 2013, Občinski svet Občine Škofja Loka na 23. redni seji dne 16. 5. 2013, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 16. redni seji dne 11. 4. 2013, Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji dne 28. 2. 2013, Občinski svet Občine Žiri na 13. redni seji dne 25. 4. 2013 in Občinski svet Občine Tržič na 20. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
1. člen
Besedilo prvega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se doda besedilo »Občina Gorje, s sedežem v Zgornjih Gorjah, Zgornje Gorje 6, kot pravna naslednica Občine Bled«.
2. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave. Ustanoviteljice za ta namen sprejmejo Akt o ustanovitvi skupnega organa in uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.«
3. člen
Besedilo točke c) prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se na koncu doda beseda »Zdravstvena postaja Naklo«.
4. člen
Besedilo točke d) prvega odstavka 4. člena se v celoti črta. Dosedanje točke e), f), g) in h) postanejo d), e), f) in g).
5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se beseda »25« nadomesti z besedo »26« in beseda »17« nadomesti z besedo »18«.
6. člen
Besedilo točke a) 12. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Predstavniki ustanoviteljic imajo skupno 9 glasov, ki so porazdeljeni na posamezno ustanoviteljico v sorazmerju z deležem prebivalcev na njenem področju glede na število vseh prebivalcev ustanoviteljic in znaša za Občino Bled 0,37 glasov, za Občino Bohinj 0,24 glasov, za Občino Cerklje 0,29 glasov, za Občino Gorenja vas - Poljane 0,31 glasov, za Občino Gorje 0,13 glasov, za Občino Jesenice 1,00 glas, za Občino Jezersko 0,03 glasov, za Občino Kranjska Gora 0,25 glasov, za Mestno občino Kranj 2,36 glasov, za Občino Naklo 0,22 glasov, za Občino Preddvor 0,14 glasov, za Občino Radovljica 0,84 glasov, za Občino Šenčur 0,38 glasov, za Občino Škofja Loka 1,01 glasov, za Občino Tržič 0,70 glasov, za Občino Železniki 0,31 glasov, za Občino Žiri 0,23 glasov in za Občino Žirovnica 0,19 glasov.«
7. člen
V 19. členu se doda nova g) točka z vsebino:
»Opravlja funkcijo direktorja OE Uprave«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Do ustanovitve skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, izvršujejo ustanoviteljske pravice in obveznosti občinski sveti ustanoviteljic.
9. člen
(a) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti občin ustanoviteljic.
(b) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-5/2012-25(47/15)
Kranj, dne 14. avgusta 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Darko Jarc l.r.
Podžupan
Mestne občine Kranj
Št. 014-2/2013-4
Radovljica, dne 21. avgusta 2013
Župan
Občine Radovljica
Ciril Globočnik l.r.
Št. 034-1/2013
Bled, dne 21. avgusta 2013
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
Št. 169-2/2012-8
Bohinj, dne 21. avgusta 2013
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.
Št. 007-7/2012
Jesenice, dne 22. avgusta 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 14000-0001/2004
Breznica, dne 22. avgusta 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
Št. 170-1/2013-14
Kranjska Gora, dne 22. avgusta 2013
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
Št. 032-06/2010-113
Cerklje na Gorenjskem, dne 20. avgusta 2013
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.
Št. 007-0022/2012
Naklo, dne 23. avgusta 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.
Št. 170-0001/11
Preddvor, dne 20. avgusta 2013
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
Št. 017-01/2013-13
Jezersko, dne 20. avgusta 2013
Župan
Občine Jezersko
Jure Markič l.r.
Št. 160-00001-2013-003
Šenčur, dne 20. avgusta 2013
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.
Št. 014-2/2013
Škofja Loka, dne 22. avgusta 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
Št. 160-03/2012-006
Gorenja vas, dne 23. avgusta 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
Št. 015-2/2013-032
Železniki, dne 21. avgusta 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.
Št. 160-2/2012-10
Žiri, dne 23. avgusta 2013
Župan
Občine Žiri
Janez Žakelj l.r.
Št. 01417/2012-45
Tržič, dne 21. avgusta 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti