Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2873. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
2874. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1B)
2875. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2876. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2877. Pravila o poslovanju s kontom
2878. Pravila igre na srečo "PETICA"
2879. Dodatek št. 1 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2880. Dodatek št. 2 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2881. Dodatek št. 3 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2882. Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2883. Dodatek št. 5 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2884. Dodatek št. 6 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2885. Stališče 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji

OBČINE

Ajdovščina

2886. Odlok o delni ukinitvi lokacijskega načrta Ajdovščina - zahod - Lipa
2887. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina

Črenšovci

2888. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črenšovci

Črnomelj

2889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik

Dobrna

2890. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna

Grad

2891. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Grad
2892. Ugotovitveni sklep

Nova Gorica

2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini turistične takse
2894. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine

Sveti Jurij ob Ščavnici

2895. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma v javni uporabi

Šempeter-Vrtojba

2896. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba
2897. Sklep o številu oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Vrtec

Turnišče

2898. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče

POPRAVKI

1. Popravek v Zakonu o dohodnini
2. Popravek sklepa o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
3. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori III
4. Popravek odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko plansko celoto 1/5 - Polica
5. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica - RTP Volovja reber
6. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000
7. Popravek vsebine Uradnega lista RS, št. 60/04
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti