Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004

Kazalo

2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini turistične takse, stran 8068.

Na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o višini turistične takse
1. člen
2. člen Odloka o višini turistične takse v Mestni občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 15/98) se spremeni tako, da se glasi: Turistična taksa je prihodek Mestne občine Nova Gorica in se namensko uporablja v skladu z določili 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).
2. člen
Za 2. členom se doda nov 3. člen, ki se glasi:
»Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih;
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF;
– turisti v kampih.«
Sedanji 3. in 4. člen postaneta 4. in 5. člen.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-05-1/2004
Nova Gorica, dne 27. maja 2004.
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti