Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3796. Razpis rednih volitev v občinski svet in redne volitve župana v Mestni občini Koper

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3797. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
3798. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Litvi
3799. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Islandiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3800. Odlok o razglasitvi Arheološko najdišče Ajdna za kulturni spomenik državnega pomena
3801. Odlok o razglasitvi Baze 20 za kulturni spomenik državnega pomena
3802. Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena
3803. Odlok o razglasitvi parka, arheološkega najdišča in dvorca Betnava za kulturni spomenik državnega pomena
3804. Odlok o razglasitvi Samostana Bistra za kulturni spomenik državnega pomena
3805. Odlok o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega pomena
3806. Odlok o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik državnega pomena
3807. Odlok o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena
3808. Odlok o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena
3809. Odlok o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena
3810. Odlok o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena
3811. Odlok o razglasitvi Gradu in grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik državnega pomena
3812. Odlok o razglasitvi Knežjega dvorca v Celju za kulturni spomenik državnega pomena
3813. Odlok o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena
3814. Odlok o razglasitvi Hribarjeve vile v Cerkljah na Gorenjskem za kulturni spomenik državnega pomena
3815. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu za kulturni spomenik državnega pomena
3816. Odlok o razglasitvi Kulturnega doma v Črnomlju za kulturni spomenik državnega pomena
3817. Odlok o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena
3818. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Sv. Duhu pri Dravogradu za kulturni spomenik državnega pomena
3819. Odlok o razglasitvi Rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja za kulturni spomenik državnega pomena
3820. Odlok o razglasitvi Partizanske bolnišnice Franja za kulturni spomenik državnega pomena
3821. Odlok o razglasitvi Kostnice v Gorenjem Mokronogu za kulturni spomenik državnega pomena
3822. Odlok o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena
3823. Odlok o razglasitvi Gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena
3824. Odlok o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spomenik državnega pomena
3825. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Bolfenka na Pohorju za kulturni spomenik državnega pomena
3826. Odlok o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena
3827. Odlok o razglasitvi Spominske cerkve sv. Duha na Javorci za kulturni spomenik državnega pomena
3828. Odlok o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena
3829. Odlok o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega pomena
3830. Odlok o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem - Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena
3831. Odlok o razglasitvi trškega jedra in razvalin gradu Kostel za kulturni spomenik državnega pomena
3832. Odlok o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena
3833. Odlok o razglasitvi Območja in Cerkve sv. Valentina na Limbarski gori za kulturni spomenik državnega pomena
3834. Odlok o razglasitvi Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena
3835. Odlok o razglasitvi Gospodarsko poslopje na Macesnikovi domačiji v Podolševi za kulturni spomenik državnega pomena
3836. Odlok o razglasitvi Šole - Vinarska 14 za kulturni spomenik državnega pomena
3837. Odlok o razglasitvi Dvorca Račji dvor za kulturni spomenik državnega pomena
3838. Odlok o razglasitvi Območja in Gradu Jablje za kulturni spomenik državnega pomena
3839. Odlok o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena
3840. Odlok o razglasitvi Rotovža v Novem mestu za kulturni spomenik državnega pomena
3841. Odlok o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena
3842. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Jurija, Zvonika sv. Jurija in Krstilnice sv. Janeza Krstnika v Piranu za kulturni spomenik državnega pomena
3843. Odlok o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena
3844. Odlok o razglasitvi Domačije Vešner za kulturni spomenik državnega pomena
3845. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu za kulturni spomenik državnega pomena
3846. Odlok o razglasitvi gradu, vodnjaka in parka Polhov Gradec za kulturni spomenik državnega pomena
3847. Odlok o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena
3848. Odlok o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena
3849. Odlok o razglasitvi Gradu Rajhenburg in njegovega območja za kulturni spomenik državnega pomena
3850. Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena
3851. Odlok o razglasitvi Mitreja v Rožancu za kulturni spomenik državnega pomena
3852. Odlok o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena
3853. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem za kulturni spomenik državnega pomena
3854. Odlok o razglasitvi Arheološkega najdišča Simonov zaliv za kulturni spomenik državnega pomena
3855. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Marije in sv. Marjete na Sladki Gori za kulturni spomenik državnega pomena
3856. Odlok o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena
3857. Odlok o razglasitvi Območja gradu in Gradu Snežnik za kulturni spomenik državnega pomena
3858. Odlok o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik državnega pomena
3859. Odlok o razglasitvi Graščine s parkom Socka za kulturni spomenik državnega pomena
3860. Odlok o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena
3861. Odlok o razglasitvi Samostana Stična in Samostanske cerkve za kulturni spomenik državnega pomena
3862. Odlok o razglasitvi Aljaževega stolpa na Triglavu za kulturni spomenik državnega pomena
3863. Odlok o razglasitvi Partizanske bolnišnice Trška gora za kulturni spomenik državnega pomena
3864. Odlok o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena
3865. Odlok o razglasitvi Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik državnega pomena
3866. Odlok o razglasitvi park in grad Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena
3867. Odlok o razglasitvi Vile Vipolže za kulturni spomenik državnega pomena
3868. Odlok o razglasitvi razvalin gradu Vodriž za kulturni spomenik državnega pomena

OBČINE

Komen

3869. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Komen

Koper

3870. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper

Laško

3871. Sklep o določitvi cen programov v javnem zavodu Vrtec Laško

Ljutomer

3872. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru

Novo mesto

3873. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Stopiče

Sežana

3874. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Sežana
3875. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o usklajevanju lokacijskih dokumentacij s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Sežana

Slovenske Konjice

3876. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Slovenske Konjice - območje Konusa

Sveta Ana

3877. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča

Škofja Loka

3878. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
3879. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šoštanj

3880. Razpis nadomestnih volitev župana Občine Šoštanj

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPT)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti