Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999

Kazalo

3872. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru, stran 12649.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 29. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) izdaja župan Občine Ljutomer
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru, ki ga je izdelal ZEU – družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, pod št. 18/97 – LJ/ZN dne oktober 1998 (Uradni list RS, št. 80/98).
2. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge pripombe na oddelek za GJS, varstvo okolja in urejanje prostora Občine Ljutomer.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.
V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer, v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizirati javno obravnavo.
3. člen
Po izteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Ljutomer v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z drugimi pripombami in predlogi dostaviti županu Občine Ljutomer, ki poskrbi za preučitev teh pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Ljutomer.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01-5/99-2532
Ljutomer, dne 23. septembra 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost