Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999

Kazalo

3876. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Slovenske Konjice - območje Konusa, stran 12651.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je župan Občine Slovenske Konjice dne 20. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Slovenske Konjice – območje Konusa
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Slovenske Konjice – območje Konusa (Uradni list RS, št. 39/93), ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center Celje – Inštitut za urejanje prostora pod št. projekta 006/92.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice, Ul. Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka sprememb in dopolnitev v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1200/0006/99
Slovenske Konjice, dne 20. septembra 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost