Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999

Kazalo

71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPT), stran 973.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO (BMKPT)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. septembra 1999.
Št. 001-22-140/99
Ljubljana, 30. septembra 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO (BMKPT)
1. člen
Ratificira se Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisan v Skopju 1. julija 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
              PRILOGA 5 K PROTOKOLU 3

Državi pogodbenici soglašata, da se bodo v zvezi z ugotavljanjem
in dokazovanjem porekla blaga proučile možnosti nadomestitve tega
protokola z harmoniziranimi preferencialnimi pravili o poreklu.
3. člen
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske in živilske izdelke, določene v sporazumu.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za finance Republike Slovenije.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/99-32/1
Ljubljana, dne 22. septembra 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti