Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999

Kazalo

3877. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča, stran 12652.

Na podlagi 6., 15. in 123. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 4. člena odloka o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 78/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 7. redni seji dne 10. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1. člen
Na podlagi ugotovljenih povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč se za posamezne vrste komunalnih objektov in naprav individualne in kolektivne rabe izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 1999 določi naslednja izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih objektov in naprav:
--------------------------------------------------------------------------------
Opis opremljenosti:                    Delež komunalnih
                             objektov in naprav
Napeljava, označena z *, predstavlja           v odvisnosti od osnove
osnovno oziroma izhodiščno komunalno opremo)       komunalne opreme
--------------------------------------------------------------------------------
1. Objekti in naprave individualne komunalne
rabe (IKU = 5%):
a) vodovodno omrežje *                          45%
b) fekalna kanalizacija *                         28%
c) električno omrežje:
– v kabelski izvedbi *                          27%
– v izvedbi z zračnimi vodi                       16,5%
2. Objekti in naprave kolektivne komunalne
rabe (KKU = 6,5%):
a) cesta:
– v asfaltni izvedbi s pločniki *                     65%
– v asfaltni izvedbi brez pločnikov                   38,5%
– v makadamski izvedbi                          19%
b) javna parkirišča v sklopu ceste *                  17,5%
c) javna razsvetljava:
– v kabelski izvedbi s kandelabrih *                    7%
– v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih                 3,5%
d) odvodnjavanje javnih in prostih površin
v urejeno kanalizacijo
(meteorna kanalizacija) *                        10,5%.
--------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 31/98).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-001/99
Sveta Ana, dne 10. septembra 1999.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost