Številka 111
Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5229. Uredba o začasnem financiranju Republike Slovenije v prvih treh mesecih leta 2000

OBČINE

Sveti Jurij ob Ščavnici

5230. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Škofja Loka

5231. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2000

Vitanje

5232. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999
5233. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2000

Vransko

5234. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 1999
5235. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje
5236. Odlok o delu obvezne javne lokalne dimnikarske službe

Vrhnika

5237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1999
5238. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Zreče

5239. Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Zreče
5240. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

Železniki

5241. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 1999
5242. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki
5243. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2000

Žirovnica

5244. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000
5245. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica
5246. Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
5247. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000
AAA Zlata odličnost