Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999

Kazalo

5237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1999, stran 16816.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 16. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 1999.
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1999 tako, da glasi:
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1999 znašajo: 1.759,547.000 tolarjev, predvideni odhodki pa 1.769,813.000 tolarjev. Primanjkljaj rednega dela proračuna znaša 10,266.000 tolarjev.
Račun financiranja Občine Vrhnika za leto 1999 obsega prihodke v višini 14,266.000 tolarjev in odhodke v višini 4,000.000 tolarjev.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
Občinski svet občine Vrhnika pooblašča župana Občine Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 1999.
Št. 12/140100-0001/99
Vrhnika, dne 17. decembra 1999.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost