Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999

Kazalo

5232. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999, stran 16811.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/96,45/97 in 56/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99), je Občinski svet občine Vitanje na 11. redni seji dne 22. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 1999, se 2. člen spremeni tako, da glasi:
“Občinski proračun za leto 1999 obsega 228,052.000 SIT, in sicer:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
--------------------------------------------------------
                           SIT
--------------------------------------------------------
1. Prihodki                 228,052.000
2. Odhodki                  251,506.000
3. Primanjklaj                23,454.000
--------------------------------------------------------
b) Račun financiranja:
--------------------------------------------------------
                           SIT
--------------------------------------------------------
1. Najetje posojil              12,682.000
2. Odplačilo dolga                725.000
3. Neto zadolževanje             11,957.000
4. Zmanjšanje sredstev
  na računuh                –11,497.000
Sredstva na računih ob koncu
preteklega leta                11,497.000
--------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v poročilu o odhodkih po funkcionalnih namenih, ki so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-02-11/99
Vitanje, dne 22. decembra 1999.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost