Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999

Kazalo

5245. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica, stran 16821.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in 13/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 13. seji dne 23. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica
1. člen
S tem odlokom Občina Žirovnica ureja način financiranja političnih strank na njenem območju in v okviru tega določa upravičence, višino pripadajočih sredstev ter način izplačila.
2. člen
Politične stranke, katerih kandidatke oziroma kandidati so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni v Občinski svet občine Žirovnica, oziroma katere so kandidirale kandidate za župana Občine Žirovnica, imajo pravico do sredstev iz občinskega proračuna mesečno v višini 30 SIT za vsak dobljeni glas na lokalnih volitvah v občinski svet oziroma za župana.
3. člen
Višina sredstev, ki naj bi jih prejela stranka glede na rezultat volitev za župana, se določi po številu glasov, dobljenih v prvem krogu.
4. člen
Kolikor je bil kandidat, izvoljen za župana, skupen kandidat več strank, se strankam pripadajoča sredstva razdelijo in izplačajo na podlagi pisnega sporazuma strank, ki ga morajo občini predložiti v roku 15 dni od objave izida volitev v uradnem glasilu.
5. člen
Sredstva se strankam nakazujejo mesečno na njihov žiro račun do 25. v tekočem mesecu.
6. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Jesenice z dne 28. 3. 1995.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02401-0001/99
Žirovnica, dne 23. decembra 1999.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost