Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2110. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja in dograditvijo drugega tira železniške proge Koper-Divača (ZGPHKD-A)
2111. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-C)
2112. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-B)
2113. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–državna meja (ZPSZPH)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2114. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2115. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2116. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2117. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2118. Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja
2119. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Kozina-Klanec
2120. Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
2121. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
2122. Uredba o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem
2123. Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest
2124. Uredba o načinu prodaje premoženja v lasti Slovenske razvojne družbe pooblaščenim investicijskim družbam
2125. Uredba o postopku zapiranja evidenčnih računov imetnikov lastniških certifikatov in uporabi lastniških certifikatov

Sklepi

2126. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

OBČINE

Šentjernej

2127. Odlok o obvezni deratizaciji na območju Občine Šentjernej
2128. Odlok o gozdnih cestah
2129. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej

Šentjur pri Celju

2130. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
2131. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve "Pomoč družini na domu"

Škofljica

2132. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica
2133. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica

Šmarje pri Jelšah

2134. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998
2135. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Šmarje pri Jelšah
2136. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Šmarje pri Jelšah
2137. Sklep o določitvi višin taks za odvoz in odlaganje odpadkov iz tipiziranih zabojnikov
2138. Sklep o določitvi zneska rezervacije v otroških vrtcih

Tržič

2139. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1998

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah
2. Popravek pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
3. Popravek poročila o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 1998
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti