Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3679. Uredba o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo - prečiščeno besedilo

MINISTRSTVA

3680. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3681. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste

OBČINE

Bohinj

3682. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Bohinj

Brežice

3683. Odlok o plakatiranju na območju Občine Brežice
3684. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1996/III

Cankova

3685. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cankova-Tišina

Cerknica

3686. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

Cerkno

3687. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Orehek, razen za hišno številko Orehek 6
3688. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Orehek o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Orehek

Divača

3689. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme
3690. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme

Gorišnica

3691. Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Gorišnica

Kočevje

3692. Odredba o oblikovanju cen komunalnih storitev
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti