Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997

Kazalo

3687. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Orehek, razen za hišno številko Orehek 6, stran 6509.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 in 48/86), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Orehek in poročila o izidu glasovanja na referendumu dne 23. 11. 1997 ter v skladu z določbami statuta KS Orehek, je Svet krajevne skupnosti Orehek sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Orehek, razen za hišno številko Orehek 6
l. člen
Na območju Krajevne skupnosti Orehek se uvede krajevni samoprispevek v denarju za obdobje od 1. 1. 1998 do 1. 1. 2003, razen za hišno številko Orehek 6.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za:
– razširitev in asfaltacijo poti od vasi Orehek do cerkve
sv. Ubalda ter
– za pridobitev dokumentacije in izgradnjo mrliške vežice.
3. člen
Skupna vrednost investicij, ki so v srednjeročnem planu Krajevne skupnosti Orehek, znaša 9 mio SIT. Iz krajevnega samoprispevka bo zagotovljeno 5 mio SIT. Finančna sredstva bodo zagotovljena tudi iz proračuna Občine Cerkno (B program), del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo v času uvedbe samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Orehek stalno prebivališče, razen hišne številke Orehek 6.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani po naslednjem:
– zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz OD (od neto plače), po stopnji 3%;
– upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po stopnji 3%;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v Krajevni skupnosti Orehek, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 3%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti, od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 3%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom, na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevek, po stopnji 3%;
– krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Orehek, od katastrskega dohodka, negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 6%.
6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
8. člen
Krajevni samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek izpostava Davčne uprave RS.
9. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS, bo upravljal gradbeni odbor, ki je odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka.
O zbranih in porabljenih sredstvih poroča krajanom najmanj enkrat letno.
l0. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Orehek, dne 23. novembra 1997.
Predsednik
Krajevne skupnosti Šebrelje
Simon Fanjko l. r.

AAA Zlata odličnost