Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1992 z dne 18. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1992 z dne 18. 12. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2720. Uredba o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini

Odloki

2721. Odlok o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v New Yorku
2757. Odlok o izdajanju zakladnih menic

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2722. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2723. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2724. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2725. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2726. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije oktober 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju avgust-oktober 1992

BANKA SLOVENIJE

2758. Sklep o obveznosti poročanja o poslih s tujino
2759. Navodilo o vrsti dokumentacije, načinu in roku za njeno predložitev Banki Slovenije zaradi ugotovitve stanja terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena
2760. Sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko domače pravne osebe in zasebniki račune v tujini
2761. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2727. Poročilo o izidu volitev predsednika republike
2728. Poročilo o izidu splošnih volitev poslancev državnega zbora
2729. Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2730. Statut republiškega zavoda za zaposlovanje

OBČINE

Celje

2733. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun komunalnih taks
2734. Spremembe in dopolnitve tarifnih pogojev za prodajo in obračun toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega omrežja na območju občine Celje

Grosuplje

2735. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dob
2736. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 13.12.1992 za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Dob
2737. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 6.12.1992 za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Stična
2738. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 6.12.1992 za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šentvid
2739. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 6.12.1992 za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Temenica

Idrija

2740. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Cerkno
2741. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Črni vrh
2742. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Rožna ulica-Gasa v Idriji
2743. Odlok o dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Pustota" v Spodnji Idriji

Kočevje

2744. Poročilo o izidu nadomestnih volitev delegatov zbora krajevnih skupnosti Skupščine občine Kočevje

Kranj

2745. Odredba o spremembah o delovnem času v upravnih organih občine Kranj

Laško

2746. Odlok o izločitvi organizacijskih enot Zdravstveni dom Laško in Zdravstveni dom Radeče iz javnega zavoda Zdravstveni dom Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Laško ter javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
2747. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta mestno središče v Radečah

Ljubljana

2731. Sklep o soglasju k Statutu javnega podjetja Ljubljanske tržnice
2732. Odredba o določitvi višine najemnine za rezervirane parkirne površine za potrebe podjetij, zavodov ter drugih organizacij, nosilcev samostojnega dela in civilnopravnih oseb

Murska Sobota

2748. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Beltinci

Sežana

2749. Sklep o razveljavitvi sklepa o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Zazid

Slovenj Gradec

2750. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju občine Slovenj Gradec

Šentjur pri Celju

2751. Sklep o valorizaciji komunalnih taks v občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

2752. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Škofja Loka v prvem trimesečju 1993
2753. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
2754. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
2755. Odlok o tržnem redu na tržnici in tržnih prostorih v občini Škofja Loka

Tržič

2756. Ugotovitev o spremembi mandata delegata DZ SO Tržič
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti