Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1992 z dne 18. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1992 z dne 18. 12. 1992

Kazalo

2728. Poročilo o izidu splošnih volitev poslancev državnega zbora, stran 3403.

POROČILO
O IZIDU SPLOŠNIH VOLITEV POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA
Republiška volilna komisija je na seji dne 15. decembra 1992 na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot ter zapisnikov okrajnih volilnih komisij pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve poslancev državnega zbora na volitvah 6. decembra 1992, ugotovila:
I. DEL
I
1. Na volitvah 6. decembra 1992 je imelo pravico voliti skupaj 1,491.374 volivcev, od tega:
a) 1.490.434 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
b) 940 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 1,280.243 volivcev ali 85,84% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1,268.845 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 10.458 volivcev glasovalo po pošti,
c) 940 volivcev glasovalo s potrdili.
II
Za volitve poslancev državnega zbora je bilo oddanih 1,277.604 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov, je bilo 89.226 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1,188.378.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Glasov Ime liste
------------------------------------------------------------------------------
59487 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
18069 LIBERALNA STRANKA LS
32696 SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE – SSS
161349 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV,
    SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
278851 LDS – LIBER ALNO-DEMOKRATSK A STRANKA
25852 NARODNI DEMOKRATI IN SLOVENSKA GOSPODARSKA STRANKA
172424 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
16892 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – LDSS
103300 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
39675 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
119091 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
44019 ZELENI SLOVENIJE
9143  DEMOS – KRAMBERGERJEVA ZDRUŽENA LISTA – DOMOVINSKA NARODNA STRANKA-
    DONS, REPUBLIKANSKA STRANKA SLOVENIJE - REPSS, DEMOS – STRANKA
    DEMOS
6707  GIBANJE ZA OBČO DEMOKRACIJO -GOD
18965 SOPS – SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA – STRANKA CENTRA
5378  REPUBLIKANSKA ZVEZA SLOVENIJE
13592 KRŠČANSKI SOCIALISTI – DS NAPREJ – SVOBODNA STRANKA
7360  SLOVENSKO EKOLOŠKO GIBANJE – SEG
10059 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
16178 STRANKA NEODVISNIH
6674  ZDRUŽENJE "SVOBODA, MIR IN EKOLOŠKI RAZVOJ" SLOVENIJE – ZDRUŽENJE
    "SMER" SLOVENIJE
1125  IDZ – DDI ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR, DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA
8022  ŠDKS ŠTAJERSKA DEMOKRATSKA KRŠČANSKA STRANKA
912  DEŽELNA STRANKA SLOVENIJE
708  ZELENO GIBANJE OBČINE LJUBLJANA MOSTE POLJE
1277  LISTA ŠIMAC RUDOLF
550  LISTA POGAČNIK BORUT
841  LISTA STANIČ IVE
3638  LISTA CERAR MIROSLAV
277  LISTA PRAPERTNIK MIRKO
472  LISTA MROVLJE ŽARKO
1365  LISTA SEVER FRANC
1329  LISTA ZUPANČIČ MARKO
828  LISTA MAJCEN FRANC
1273  LISTA BUTOLEN ANTON.
III
Na podlagi 90. člena zakona o volitvah v državni zbor je pripadlo listam kandidatov skupaj 38 mandatov. Po določbah 91. člena zakona so bili izvoljeni:
a) v volilni enoti 1: 5 mandatov
1 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP
izvoljen je:
DUŠAN BAVDEK, roj. 22. 5. 1948, MLAKA, NA GRIČU 32
2 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljena sta:
ZORAN THALER, roj. 21. 1. 1962, LJUBLJANA VOŠNJAKOVA 5,
MAKSIMILJAN LAVRINC, roj. 8. 12. 1948, KAMNIK POT NA POLJANE 4/A,
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
izvoljen je:
IGNAC POLAJNAR, roj. 13. 9. 1948, LJUBLJANA, BRATOV UČAKAR 134
1 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
izvoljen je:
ŠTEFAN MATUŠ, roj. 2. 9. 1959, JESENICE, C. TALCEV 8/C
b) v volilni enoti 2: 4 mandati
1 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
izvoljen je:
BORUT PAHOR, roj. 2. 11. 1963, ŠEMPETER, NA PRISTAVI 47,
2 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljena sta:
JADRANKA ŠTURM – KOCJAN, roj. 20. 12. 1952, HRVATINI, HRVATINI 19
JAŠA L. ZLOBEC, roj. 21. 1. 1951, PIRAN VILHARJEVA 3
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
izvoljen je:
MIROSLAV GERŽINA, roj. 28. 10. 1946, AJDOVŠČINA, ČEBULJEVA 4
c) v volilni enoti 3: 5 mandatov
1 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
izvoljen je:
CIRIL RIBIČIČ, roj. 30. 6. 1947, LJUBLJANA, VALVAZORJEVA 7
2 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljena sta:
VIKA POTOČNIK, roj. 3. 1. 1957, LJUBLJANA, CELOVŠKA 287,
JANEZ KOPAČ, roj. 28. 7. 1961, MEDNO 31/A
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
izvoljena je:
NADA SKUK, roj. 22. 5. 1955, CERKNICA, CASERMANOVA 12
1 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
izvoljen je:
ZMAGO JELINČIČ, roj. 7. 1. 1948, LJUBLJANA, TIVOLSKA 13,
d) v volilno enoti 4: 5 mandatov
1 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
izvoljena je:
MATEJA KOŽUH-NOVAK, roj. 26. 3. 1943, MEDVODE, RAKOVNIK 102,
2 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljena sta:
TONE ANDERLIČ, roj. 4. 6. 1956, LJUBLJANA, KAŠELJSKA 150/A,
JOŽE LENIČ, roj. 28. 6. 1965, IHAN, LIPOVA 4,
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
izvoljen je:
BENJAMIN HENIGMAN, roj. 5. 1. 1960, RIBNICA, GRIČ CV/7,
1 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
izvoljen je:
ANDREJ LENARČIČ, roj. 1. 9. 1939, LJUBLJANA, PROLETERSKA 9
e) v volilni enoti 5: 5 mandatov
1 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
izvoljen je:
FRANC AVBERŠEK, roj. 3. 4. 1947, VELENJE LIPA 10,
3 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljeni so:
JANEZ ZUPANEC, roj. 22. 6. 1951, ŽALEC, SAVINJSKE ČETE 2,
HERMAN RIGELNIK, roj. 29. 3. 1942, MEŽICA, PARTIZANSKA 29,
MAKS SUŠEK, roj. 19. 9. 1932, RADLJE OB DRAVI, MALGAJEVA 6,
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
izvoljen je:
JURIJ MALOVRH, roj. 22. 4. 1946, ŠENTJUR, PODGRAD 38 A,
f) v volilni enoti 6: 5 mandatov
1 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
izvoljen je:
MIRAN POTRČ, roj. 27. 3. 1938, LJUBLJANA, POLJANSKA 19,
2 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljena sta:
MIRAN JERIČ. roj. 6. 6. 1958, DOL PRI HRASTNIKU, ČRDENC 5,
JANEZ DRNOVŠEK, roj. 17. 5. 1950, LJUBLJANA, V MURGLAH 77.
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
izvoljen je:
ALOJZ PETERLE, roj. 5. 7. 1948, LJUBLJANA, VODOVODNA 3/A,
1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
izvoljen je:
ALOJZIJ METELKO, roj. 29. 8. 1940, TREBNJE, TOMŠIČEVA 1,
g) v volilni enoti 7: 4 mandati
1 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
izvoljen je:
IVAN SISINGER, roj. 24. 9. 1934. MARIBOR. AŽBETOVA UL. 8,
2 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljena sta:
JOŽE PROTNER, roj. 23. 4. 1944, MALEČNIK, VODOLE 23,
DAVORIN KRAČUN, roj. 31. 10. 1950, MARIBOR, UL. STANETA SEVERJA 20
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
izvoljen je:
STANE FRIM, roj. 4. 3. 1960, SLOVENSKE KONJICE, UL. T. MELIVE 10
h) v volilni enoti 8: 5 mandatov
1 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
izvoljen je:
FRANC (FERI) HORVAT, roj. 26. 9. 1941, ČRNUČE, POLANŠKOVA 6/II
2 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljena sta:
GABRIJEL BERLIČ, roj. 7. 5. 1946, PTUJ, TRSTENJAKOVA 9,
GEZA DŽUBAN, roj. 6. 11. 1943, MORAVSKE TOPLICE, DOLGA ULICA 78,
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
izvoljen je:
CIRIL PUCKO, roj. 7. 9. 1958, TURNIŠČE, POLJSKA 3,
1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
izvoljen je:
LUDVIK TOPLAK, roj. 13. 7. 1942, LJUBLJANA, CESTA V PODBORŠT 13
IV
Preostalih 50 mandatov se razdeli na ravni države (92. člena zakona). Istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah, so:
– DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
– LIBERALNA STRANKA LS
– SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE - SSS
– ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
– LDS – LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
– NARODNI DEMOKRATI IN SLOVENSKA GOSPODARSKA STRANKA
– SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI -SKD
– LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – LDSS
– SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
– SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
– SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
– ZELENI SLOVENIJE
– DEMOS – KRAMBERGERJEVA ZDRUŽENA LISTA – DOMOVINSKA NARODNA STRANKA - DONS REPUBLIKANSKA STRANKA SLOVENIJE -REPSS, DEMOS – STRANKA DEMOS
– GIBANJE ZA OBČO DEMOKRACIJO – GOD
– SOPS – SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA – STRANKA CENTRA
– REPUBLIKANSKA ZVEZA SLOVENIJE
– KRŠČANSKI SOCIALISTI – DS NAPREJ – SVOBODNA STRANKA
– SLOVENSKO EKOLOŠKO GIBANJE – SEG
– ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
– STRANKA NEODVISNIH
– ZDRUŽENJE "SVOBODA, MIR IN EKOLOŠKI RAZVOJ" SLOVENIJE – ZDRUŽENJE "SMER" SLOVENIJE
– ŠDKS ŠTAJERSKA DEMOKRATSKA KRŠČANSKA STRANKA
V
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 88 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 88 količnikov naslednje:
1 278851.00 LDS-LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
2 172424.00 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
3 161349.00 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
4 139425.50 LDS – LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
5 119091.00 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
6 103300.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
7 92950.33 LDS – LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
8 86212.00 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
9 80674.50 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
10 69712.75 LDS – LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
11 59545.50 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
12 59487.00 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
13 57474.67 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
14 55770.20 LDS – LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
15 53783.00 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
16 51650.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
17 46475.17 LDS-LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
18 44019.00 ZELENI SLOVENIJE
19 43106.00 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
20 40337.25 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
21 39835.86 LDS – LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
22 39697.00 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
23 39675.00 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
24 34856.38 LDS – LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
25 34484.80 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
26 34433.33 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
27 32696.00 SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE – SSS
28 32269.80 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
29 30983.44 LDS – LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
30 29772.75 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
31 29743.50 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
32 28737.33 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
33 27885.10 LDS – LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
34 26891.50 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
35 25852.00 NARODNI DEMOKRATI IN SLOVENSKA GOSPODARSKA STRANKA
36 25825.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
37 25350.09 LDS-LIBERALNO -DEMOKRATSKA STRANKA
38 24632.00 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
39 23818.20 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
40 23237.58 LDS – LIBERALNO – DEMOKRATSKA STRANKA
41 23049.86 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
42 22009.50 ZELENI SLOVENIJE
43 21553.00 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
44 21450.08 LDS – LIBERALNO -DEMOKRATSKA STRANKA
45 20660.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
46 20168.63 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
47 19917.93 LDS – LIBERALNO -DEMOKRATSKA STRANKA
48 19848.50 SLOVENSKA NACIONALNA -STRANKA – SNS
49 19837.50 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
50 19829.00 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
51 19158.22 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
52 18965.00 SOPS – SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA
      STRANKA – STRANKA CENTRA
53 18590.07 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
54 18069.00 LIBERALNA STRANKA LS
55 17927.67 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
56 17428.19 LDS – LIBERALNO -DEMOKRATSKA STRANKA
57 17242.40 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
58 17216.67 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
59 17013.00 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS
60 16892.00 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE -LDSS
61 16403.00 LDS – LIBERALNO -DEMOKRATSKA STRANKA
62 16348.00 SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE – SSS
63 16178.00 STRANKA NEODVISNIH
64 16134.90 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
65 15674.91 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
66 15491.72 LDS – LIBERALNO - DEMOKRATSKA STRANKA
67 14886.38 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
68 14871.75 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
69 14757.14 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
70 14676.37 LDS – LIBERALNO - DEMOKRATSKA STRANKA
71 14673.00 ZELENI SLOVENIJE
72 14668.09 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
73 14368.67 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
74 13942.55 LDS – LIBERALNO - DEMOKRATSKA STRANKA
75 13592.00 KRŠČANSKI SOCIALISTI – DS NAPREJ – SVOBODNA STRANKA
76 13445.75 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
77 13278.62 LDS – LIBERALNO - DEMOKRATSKA STRANKA
78 13263.38 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
79 13232.33 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA -SNS
80 13225.00 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
81 12926.00 NARODNI DEMOKRATI IN SLOVENSKA GOSPODARSKA STRANKA
82 12912.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
83 12675.05 LDS – LIBERALNO - DEMOKRATSKA STRANKA
84 12411.46 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
85 12316.00 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
86 12123.96 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
87 11909.10 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
88 11897.40 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
Na podlagi tretjega odstavka 92. člena se pri delitvi mandatov na državni ravni ne upoštevajo naslednje liste, ker jim po količnikih iz prejšnjega odstavka ne bi pripadli najmanj trije mandati:
– LIBERALNA STRANKA LS
– SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE - SSS
– NARODNI DEMOKRATI IN SLOVENSKA GOSPODARSKA STRANKA
– LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – LDSS
– DEMOS – KRAMBERGERJEVA ZDRUŽENA LISTA – DOMOVINSKA NARODNA STRANKA – DONS, REPUBLIKANSKA STRANKA SLOVENIJE -REPSS, DEMOS – STRANKA DEMOS
– GIBANJE ZA OBČO DEMOKRACIJO – GOD
– SOPS – SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA – STRANKA CENTRA
– REPUBLIKANSKA ZVEZA SLOVENIJE
– KRŠČANSKI SOCIALISTI – DS NAPREJ – SVOBODNA STRANKA
– SLOVENSKO EKOLOŠKO GIBANJE – SEG
– ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
– STRANKA NEODVISNIH
– ZDRUŽENJE "SVOBODA, MIR IN EKOLOŠKI RAZVOJ" SLOVENIJE – ZDRUŽENJE "SMER" SLOVENIJE
– ŠDKS ŠTAJERSKA DEMOKRATSKA KRŠČANSKA STRANKA
Ostanki glasov tistih istoimenskih list, ki se upoštevajo pri delitvi mandatov na ravni države, znašajo:
59487.00 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
53314.64 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV,
     SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
48982.63 LDS – LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
64389.64 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
77061.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
39675.00 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
77750.28 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
44019.00 ZELENI SLOVENIJE
VI
Izhajajoč iz seštevkov ostankov glasov istoimenskih list, ki se upoštevajo pri delitvi mandatov na ravni države, deljenih z vsemi števili od 1 do 50, je vrstni red najvišjih 50 količnikov naslednji:
1 77750.28 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
2 77061.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
3 64389.64 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
4 59487.00 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
5 53314.64 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
6 48982.63 LDS – LIBERALNO - DEMOKRATSKA STRANKA
7 44019.00 ZELENI SLOVENIJE
8 39675.00 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
9 38875.14 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
10 38530.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
11 32194.82 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
12 29743.50 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
13 26657.32 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
14 25916.76 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
15 25687.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
16 14491.32 LDS – LIBERALNO - DEMOKRATSKA STRANKA
17 22009.50 ZELENI SLOVENIJE
18 21463.21 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
19 19837.50 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE-SDSS
20 19829.00 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
21 19437.57 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
22 19265.25 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
23 17771.55 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
24 16327.54 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
25 16097.41 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
26 15550.06 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS
27 15412.20 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
28 14871.75 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
29 14673.00 ZELENI SLOVENIJE
30 13328.66 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
31 13225.00 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
32 12958.38 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
33 12877.93 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
34 12843.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
35 12245.66 LDS – LIBERALNO - DEMOKRATSKA STRANKA
36 11897.40 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
37 11107.18 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
38 11008.71 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
39 11004.75 ZELENI SLOVENIJE
40 10731.61 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
41 10662.93 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
42 9918.75 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
43 9914.50 DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
44 9796.53 LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
45 9718.79 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS
46 9632.63 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
47 9198.52 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
48 8885.77 ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA
      UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
49 8803.80 ZELENI SLOVENIJE
50 8638.92 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
Na podlagi petdesetih najvišjih količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
9 mandatov SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
8 mandatov SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
7 mandatov SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
6 mandatov DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
6 mandatov ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
5 mandatov LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
5 mandatov ZELENI SLOVENIJE
4 mandati SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti, pri čemer se upošteva še izjema iz drugega odstavka 93. člena zakona, po katerem se največ polovica teh mandatov dodeli kandidatom po vrstnem redu na spiskih kandidatov, ki so jih vložili predlagatelji list.
V zakonitem roku do 11. novembra 1992 so vložili spiske kandidatov naslednji predlagatelji list, ki so bile vložene v najmanj dveh volilnih enotah in jim pripadajo mandati na podlagi četrtega odstavka 92. člena zakona:
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
Po teh spiskih kandidatov pripada listam naslednje število mandatov:
4 mandati SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
4 mandati SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
3 mandati SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
3 mandati DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
3 mandati ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
2 mandata LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
2 mandata SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDSS
Zaporedje največjih ostankov glasov istoimenskih list v razmerju do količnika v volilni enoti, ki vpliva na dodelitev mandatov (prvi odstavek 93. člena zakona) je naslednje:
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
6. volilna enota 96,19%
2. volilna enota 94,64%
5. volilna enota 93,92%
7. volilna enota 81,91%
1. volilna enota 70,45%
3. volilna enota 61.55%
4. volilna enota 41,93%
8. volilna enota 35,78%
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
1. volilna enota 93,59%
5. volilna enota 89,83%
7. volilna enota 87,93%
2. volilna enota 81,97%
3. volilna enota 76,46%
4. volilna enota 75,23%
8. volilna enota 59,70%
6. volilna enota 3,64%
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
8. volilna enota 93,31%
1. volilna enota 76,34%
6. volilna enota 68,47%
3. volilna enota 59,77%
4. volilna enota 59,70%
2. volilna enota 51,63%
5. volilna enota 40,29%
7. volilna enota 28,10%
DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
3. volilna enota 87,30%
4. volilna enota 60,06%
2. volilna enota 55,65%
1. volilna enota 53,12%
7. volilna enota 50,90%
8. volilna enota 48,55%
6. volilna enota 45,99%
5. volilna enota 37,96%
ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
2. volilna enota 85,12%
7. volilna enota 77.23%
3. volilna enota 53,09%
6. volilna enota 46,87%
4. volilna enota 43,43%
1. volilna enota 34,61%
5. volilna enota 34,34%
8. volilna enota 20,35%
LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
6. volilna enota 97,26%
7. volilna enota. 69,01%
4. volilna enota 47,53%
3. volilna enota 47,05%
1. volilna enota 32,23%
5. volilna enota 31,10%
2. volilna enota 26,27%
8. volilna enota 13,51%
ZELENI SLOVENIJE
8. volilna enota 50,05%
7. volilna enota 44,49%
5. volilna enota 42,50%
4. volilna enota 41,67%
3. volilna enota 41,38%
2. volilna enota 38,72%
6. volilna enota 33,97%
1. volilna enota 33,35%
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
7. volilna enota 53,63%
8. volilna enota 48,81%
4. volilna enota 45,62%
1. volilna enota 34,76%
2. volilna enota 30,89%
5. volilna enota 29,63%
3. volilna enota 27,45%
6. volilna enota 23,52%
Republiška volilna komisija je odločila, da se najprej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah, kjer imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti skladno s prvim odstavkom 93. člena navedena zakona in šele nato mandati, ki jih pridobijo posamezni kandidati po določbi drugega odstavka 93. člena.
Ker so trije kandidati s predloženega spiska kandidatov, ki so ga vložili predlagatelji list kandidatov z imenom Združena lista: delavska stranka, demokratična stranka upokojencev, socialdemokratska unija, SDP Slovenije, že dobili mandat na podlagi drugega odstavka 91. člena v volilni enoti, v kateri so kandidirali, se za dodelitev mandatov s spiska kandidatov s tega spiska upošteva samo en kandidat.
Izid glasovanja ugotovljen po prvem odstavku 93. člena zakona, vključuje prvih 26 količnikov in še količnike z zaporednimi številkami 29, 39 in 49, ki se nanašajo na liste kandidatov Zelenih Slovenije, ki niso vložili spiska kandidatov po drugem odstavku 93. člena, ter količnika z zaporednima številkama 30 in 41, ki se ne moreta uporabiti po vloženem spisku predlagatelja Združene liste.
------------------------------------------------------------------------
                        Vol.
Količnik Ime liste               enota Izvoljen
------------------------------------------------------------------------
1    SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS     6 Kužnik Rafael
2    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS       1 Podobnik Janez
3    SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD    8 Kocuvan Jožef
4    DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA      3 Rupel Dimitrij
5    ZDRUŽENA LISTA:DELAVSKA STRANKA
     DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV,
     SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE  2 Pečan Breda
6    LDS-LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA     6 Janc Branko
7    ZELENI SLOVENIJE  8 Korošec Bojan
8    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE-SDSS 7 Pučnik Jože
9    SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS     2 Poljšak Marijan
10    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS       5 Zagožen Franc
11    SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI-SKD     1 Oman Ivan
12    DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA      4 Simšič Danica
13    ZDRUŽENA LISTA:DELAVSKA STRANKA, 
     DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV,
     SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE  7 Jagodnik Jože
14    SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS    5 Verzolak Ivan
15    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS       7 Potočnik Franc
16    LDS-LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA     7 Partljič Tone
17    ZELENI SLOVENIJE             7 Predan Janko
18    SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD    6 Černelič Franc
19    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE-SDSS 8 Šiftar Drago
20    DEMOKRATI DEMOKRATSKA STRANKA       2 Bavčar Igor
21    SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS     7 Kopše Jožef
22    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS       2 Madon Zoran
23    ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA,
     DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV,
     SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE  3 Bohinc Rado
24    LDS-LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA     4 Jančar Janez
25    SLOVENSKI KRŠČANSKIDEMOKRATI-SKD     3 Mozetič Miroslav
26    SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS     1 Eržen Brane
29    ZELENI SLOVENIJE             5 Topler Vladimir
30    ZDRUŽENA LISTA:DELAVSKA STRANKA
     DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV,
     SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE  6 Lipoglavšek Franc
39    ZELENI SLOVENIJE             4 Šešerko Leo
41    ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA,
     DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV,
     SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE  4 Kreft Lev
49    ZELENI SLOVENIJE             3 Tancig Peter
------------------------------------------------------------------------
Na podlagi drugega odstavka 93. člena zakona se dodeli 19 mandatov kandidatom po vrstnem redu na spisku kandidatov, ki so jih vložili posamezni predlagatelji:
4 mandati
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
Izvoljeni so:
Polonca Dobrajc
Marjan Stanič
Irena Oman
Sašo Lap
4 mandati
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
Izvoljeni so:
Marjan Podobnik
Metka Karner Lukač
Mihaela Logar
Žare Pregelj
3 mandati
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
Izvoljeni so:
Izidor Rejc
Štefan Kociper
Jana Primožič
3 mandati
DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
Izvoljeni so:
France Bučar
Igor Omerza
Tone Peršak
1 mandat
ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
Izvoljen je:
Miloš Pavlica
2 mandata
LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA
Izvoljena sta:
Školč Jožef
Dragan Černetič
2 mandata
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDSS
Izvoljena sta:
Janez Janša
Vitodrag Pukl
II. DEL
Volitve poslancev državnega zbora – predstavnikov narodnih skupnosti
VOLILNA ENOTA 9 – OBMOČJE OBČIN KOPER, IZOLA, PIRAN ZA VOLITVE POSLANCA ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI
Število volilcev: 1913
Glasovalo: 1599
Glasovalo po pošti: 0
Število neveljavnih glasovnic: 49
Kandidata sta dobila naslednje število točk:
1. prof. AMALIA PETRONIO, roj. 21. 3. 1952, PIRAN, GRADNIKOV TRG – P. GRADNIK 2, DIPL. SOCIOLOG-SOCIOLOGA, BIBLIOTECARIA
Število točk: 1.543
2. ROBERTO BATTELLI, roj. 19. 10. 1954, BERTOKI – BERTOCCHI, OB SPOMENIKU – D. MONUMENTO 6, NOVINAR – GIORNALISTA, REPUBLIŠKI POSLANEC – DELEGATO
Število točk: 1.907
Za poslanca državnega zbora – predstavnika italijanske narodne skupnosti je bil izvoljen ROBERTO BATTELLI.
VOLILNA ENOTA 10 – OBMOČJE OBČIN MURSKA SOBOTA IN LENDAVA ZA VOLITVE POSLANCA MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI
Število volilcev: 6.838
od tega:
vpisanih v volilne imenike: 6.471
s potrdili: 367
Glasovalo: 5.145
od tega:
na voliščih po volilnem imeniku 4.758
s potrdili: 367
po pošti: 20
Število oddanih glasovnic: 5.139
Število neveljavnih glasovnic: 209
Posamezni kandidati so dobili naslednje število točk:
1. MARIA POZSONEC, roj. 16. 1. 1940, DOLGA VAS 4/C, DOLGA VAS UČITELJICA, POSLANKA V DPZ SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE
Število točk: 25.335
2. JOŽEF HORVAT, roj. 29. 5. 1966, GORNJI LAKOŠ, GORNJI LAKOŠ 89, ORODJAR, ORODJAR
Število točk: 6.455
3. ELIZABETA BERNJAK, roj. 27. 10. 1947, LENDAVA, KIDRIČEVA 9, MAGISTER JEZIKOSLOVJA, LEKTORICA, DOCENT
Število točk: 10.259
4. GYORGY TOMKA, roj. 24. 2. 1943, LENDAVA, PARTIZANSKA 18, VETERINARSKI TEHNIK, VETERINARSKI TEHNIK
Število točk: 14.786
5. JOZSEF MURSICS, roj. 11. 4. 1957, LENDAVA, DOLGA VAS, DOLGA VAS 117, DIPL. INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, OBRATOVODJA
Število točk: 8.656
6. JANOS DAVID, roj. 25. 11. 1921, LENDAVA, DOLNJI LAKOŠ, DOLNJI LAKOŠ 53, ČEVLJARSKI MOJSTER, UPOKOJENEC
Število točk: 5.544
7. VILI HERŽENJAK, roj. 26. 1. 1956, LENDAVA, KOLODVORSKA 16, GLASBENIK, OBRTNIK
Število točk: 5.648
Za poslanca državnega zbora – predstavnika madžarske narodne skupnosti je bila izvoljena MARIA POZSONEC.
III. DEL
POSLANCI, IZVOLJENI NA VOLITVAH 6. DECEMBRA 1992, SO:
1. dr. DUŠAN BAVDEK, roj. 22. 5. 1948, MLAKA, NA GRIČU 32,
2. IGNAC POLAJNAR, roj. 13. 9. 1948, LJUBLJANA, BRATOV UČAKAR 134
3. ŠTEFAN MATUŠ, roj. 2. 9. 1959, JESENICE, C. TALCEV 8 C
4. ZORAN THALER, roj. 21. 1. 1962, LJUBLJANA, VOŠNJAKOVA 5,
5. MAKSIMILJAN LAVRINC, roj. 8. 12. 1948, KAMNIK, POT NA POLJANE 4 A
6. BORUT PAHOR, roj. 2. 11. 1963. ŠEMPETER NA PRISTAVI 47,
7. MIROSLAV GERŽINA, roj. 28. 10. 1946, AJDOVŠČINA, ČEBULJEVA 4
8. JADRANKA ŠTURM – KOCJAN, roj. 20. 12. 1952, HRVATINI,
9. JAŠA L. ZLOBEC, roj. 21. 1. 1951. PIRAN, VILHARJEVA 3.
10. NADA SKUK, roj. 22. 5. 1955, CERKNICA, CASERMANOVA 12, &
11. dr. CIRIL RIBIČIČ, roj. 30. 6. 1947, LJUBLJANA, VALVAZORJEVA 7
12. ZMAGO JELINČIČ, roj. 7. 1. 1948, LJUBLJANA, TIVOLSKA 13,
13. VIKA POTOČNIK, roj. 3. 1. 1957, LJUBLJANA CELOVŠKA 287
14. JANEZ KOPAČ, roj. 28. 7. 1961, MEDNO 31/A,
15. ANDREJ LENARČIČ, roj. 1. 9. 1939, LJUBLJANA, PROLETERSKA 9
16. TONE ANDERLIČ, roj. 4. 6. 1956, LJUBLJANA, KAŠEUSKA 150/A,
17. JOŽE LENIČ, roj. 28. 6. 1965, IHAN, LIPOVA
18. dr. MATEJA KOŽUH-NOVAK, roj. 26. 3. 1943, MEDVODE, RAKOVNIK 102,
19. BENJAMIN HENIGMAN, roj. 5. 1. 1960, RIBNICA, GRIČ CV/7,
20. dr. JANEZ ZUPANEC, roj. 22. 6. 1951, ŽALEC, SAVINJSKE ČETE 2,
21. mag. HERMAN RIGELNIK, roj. 29. 3. 1942, MEŽICA, PARTIZANSKA 29,
22. MAKS SUŠEK, roj. 19. 9. 1932, RADLJE OB DRAVI, MALGAJEVA 6,
23. JURIJ MALOVRH, roj. 22. 4. 1946, ŠENTJUR, PODGRAD 38 A,
24. FRANC AVBERŠEK, roj. 3. 4. 1947, VELENJE, LIPA 10,
25. MIRAN JERIČ, roj. 6. 6. 1958, DOL PRI HRASTNIKU, ČRDENC 5,
26. dr. JANEZ DRNOVŠEK, roj. 17. 5. 1950, LJUBLJANA, V MURGLAH 77,
27. ALOJZIJ METELKO, roj. 29. 8. 1940, TREBNJE, TOMŠIČEVA 1,
28. ALOJZ PETERLE, roj. 5. 7. 1948, LJUBLJANA, VODOVODNA 3/A,
29. MIRAN POTRČ, roj. 27. 3. 1938, LJUBLJANA, POLJANSKA 19,
30. IVAN SISINGER, roj. 24. 9. 1934, MARIBOR, AŽBETOVA UL. 8,
31. STANE FRIM, roj. 4. 3. 1960, SLOVENSKE KONJICE, UL. T. MELIVE 10,
32. mag. JOŽE PROTNER, roj. 23. 4. 1944, MALEČN1K, VODOLE 23,
33. dr. DAVORIN KRAČUN, roj. 31. 10. 1950, MARIBOR. UL. STANETA,
34. CIRIL PUCKO. roj. 7. 9. 1958, TURNIŠČE, POLJSKA 3,
35. dr. LUDVIK TOPLAK, roj. 13. 7. 1942, LJUBLJANA CESTA V,
36. FRANC (FERI) HORVAT, roj. 26. 9. 1941, ČRNUČE, POLANŠKOVA 6/II,
37. GABRIJEL BERLIČ, roj. 7. 5. 1946, PTUJ, TRSTENJAKOVA 9,
38. GEZA DŽUBAN, roj. 6. 11. 1943, MORAVSKE TOPLICE, DOLGA ULICA 78,
39. RAFAEL KUŽNIK, roj. 1. 1. 1958, DOLENJSKE TOPLICE, SELA 26,
40. JANEZ PODOBNIK, roj. 17. 9. 1959, CERKNO, TRG ŠT. 31. DIVIZIJE 7,
41. JOŽEF KOCUVAN, roj. 13. 12. 1953, VIDEM OB ŠČAVNICI, BISERJANE 6,
42. dr. DIMITRIJ RUPEL, roj. 7. 4. 1946, LJUBLJANA, SLOVENSKA 16,
43. BREDA PEČAN, roj. 2. 10. 1946, IZOLA, OB STAREM ZIDOVJU 8,
44. BRANKO JANC, roj. 26. 4. 1956, KRŠKO, GUBČEVA 3,
45. BOJAN KOROŠEC, roj. 22. 11. 1951, RAKIČAN, CANKARJEVA 39,
46. dr. JOŽE PUČNIK, roj. 9. 3. 1932, LJUBLJANA, ŠTIHOVA 25,
47. MARIJAN POLJŠAK, roj. 8. 9. 1945, AJDOVŠČINA, ŠIBENIŠKA 21,
48. FRANC ZAGOŽEN, roj. 3. 12. 1942, ŠMARTNO OB DRETI, VOLOG 20,
49. IVAN OMAN, roj. 10. 9. 1929, ZMINEC, ZMINEC 12,
50. DANICA SIMŠIČ, roj. 22. 2. 1955, LJUBLJANA, LENINOV TRG 14,
51. JOŽE JAGODNIK, roj. 13. 2. 1949, MARIBOR, TOMŠIČEVA UL. 14C,
52. IVAN VERZOLAK, roj. 13. 8. 1944, VELENJE, F. FOITA 8,
53. FRANC POTOČNIK, roj. 23. 8. 1955, LESIČNO, GUBNO 38,
54. TONE PARTLJIČ, roj. 5. 8. 1940, MARIBOR, DVORŽAKOVA UL. 10,
55. dr. JANKO PREDAN, roj. 16. 7. 1942, SLOVENSKA BISTRICA, ZGORNJA BISTRICA 80,
56. FRANC ČERNELIČ, roj. 18. 12. 1944, PODBOČJE, PODBOČJE 47,
57. DRAGO ŠIFTAR, roj. 29. 5. 1956, MURSKA SOBOTA, AŠKERČEVA 5,
58. IGOR BAVČAR, roj. 28. 11. 1955, LJUBLJANA, V MURGLAH 67C,
59. JOŽEF KOPŠE, roj. 4. 3. 1944, MARIBOR, ŠTREKLJEVA UL. 60,
60. ZORAN MADON, roj. 5. 12. 1961, KANAL, KANALSKI VRH 27,
61. dr. RADO BOHINC, roj. 23. 7. 1949, LJUBLJANA, HACETOVA 9,
62. JANEZ JANČAR, roj. 18. 4. 1954, LJUBLJANA, NOVO POLJE IX/9,
63. MIROSLAV MOZETIČ, roj. 7. 2. 1950, MEDVODE, VAŠE 5D,
64. BRANE ERŽEN, roj. 20. 4. 1954, TRŽIČ, LOKA 104,
65. VLADIMIR TOPLER, roj. 20. 4. 1962, MUTA, OB POTOKU 2,
66. FRANC LIPOGLAVŠEK, roj. 8. 7. 1944, RADEČE, ULICA 11. MAJA 6,
67. dr. LEO ŠEŠERKO, roj. 13. 10. 1948. LJUBLJANA. BRATOV UČAKAR 118,
68. dr. LEV KREFT, roj. 15. 9. 1951, LJUBLJANA, BIJEDIČEVA 14,
69. dr. PETER TANCIG, roj. 20. 11. 1944, LJUBLJANA, GOTSKA 3,
70. MARJAN PODOBNIK, roj. 24. 12. 1960, CERKNO, GORIŠKA 39,
71. dr. FRANCE BUČAR, roj. 2. 2. 1923, LJUBLJANA, KERSNIKOVA 11,
72. JANEZ JANŠA, roj. 17. 9. 1958, GROSUPLJE, BRINJE l/S-5,
73. POLONCA DOBRAJC, roj. 8. 3. 1960, LJUBLJANA, CIGALETOVA 8,
74. IZIDOR REJC, roj. 5. 11. 1936, LJUBLJANA, VODOVODNA 3,
75. dr. METKA KARNER-LUKAČ, roj. 27. 5. 1946, POLJŠNIK, POLJŠNIK 34,
76. JOŽEF ŠKOLČ, roj. 19. 8. 1960, BREGINJ, BREGINJ 42,
77. mag. IGOR OMERZA, roj. 20. 8. 1950, LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA 28,
78. MARJAN STANIČ, roj. 1. 5. 1949, MEDVODE, SPODNJE PIRNIČE 60A,
79. MIHAELA LOGAR, roj. 6. 1. 1953, VODICE, LOKARJE 26,
80. ŠTEFAN KOCIPER, roj. 24. 12. 1952, LOGATEC, TRŽAŠKA 90 I,
81. VITODRAG PUKL, roj, 2. 8. 1930, CELJE, TRUBARJEVA 53,
82. ANTON PERŠAK, roj. 2. 1. 1947, TRZIN, KIDRIČEVA 63,
83. mag. DRAGAN ČERNETIČ, roj. 31. 3. 1931, SLOVENSKA BISTRICA, ČREŠNJEVEC 87,
84. IRENA OMAN, roj. 7. 9. 1967, STRAŽIŠČE, GASILSKA 10,
85. ŽARKO PREGELJ, roj. 2. 9. 1956, KOPER, KVEDROVA 9,
86. JANA PRIMOŽIČ, roj. 5. 3. 1963, TRŽIČ, CANKARJEVA 7,
87. MILOŠ PAVLICA, roj. 3. 10. 1950, LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 86,
88. SAŠO LAP, roj. 4. 10. 1953, KRANJ, L. HROVATA 8,
89. MARIA POZSONEC, roj. 16. 1. 1940, DOLGA VAS 4/C, DOLGA VAS,
90. ROBERTO BATTELLI, roj. 19. 10. 1954, BERTOKI – BERTOCCHI, OB SPOMENIKU – D. MONUMENTO 6.
Št. RVK 1-1/92-DZ
Ljubljana, dne 15. decembra 1992.
Republiška volilna komisija
Predsednica
Marija Ude Marinček l. r.
 
Člani
Janez Srebot l. r.
Peter Juren l. r.
Miroslav Bandelj l. r.
dr. Rafael Cijan l. r.
Sandi Šavli l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti