Pregled Uradnih listov RS

Uradni list RS, št. 80/2023 z dne 25. 7. 2023
Uradni list RS, št. 81/2023 z dne 27. 7. 2023
Uradni list RS, št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023
Uradni list RS, št. 83/2023 z dne 31. 7. 2023
Uradni list RS, št. 84/2023 z dne 2. 8. 2023
Uradni list RS, št. 85/2023 z dne 3. 8. 2023
Uradni list RS, št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023
Uradni list RS, št. 87/2023 z dne 5. 8. 2023
Uradni list RS, št. 88/2023 z dne 10. 8. 2023
Uradni list RS, št. 89/2023 z dne 11. 8. 2023
Uradni list RS, št. 90/2023 z dne 16. 8. 2023
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list RS, št. 92/2023 z dne 25. 8. 2023
Uradni list RS, št. 93/2023 z dne 31. 8. 2023
Uradni list RS, št. 94/2023 z dne 1. 9. 2023
Uradni list RS, št. 95/2023 z dne 1. 9. 2023
Uradni list RS, št. 96/2023 z dne 7. 9. 2023
Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023
Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023
Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023
Številka 100/2023 predvidoma izide 29. 9. 2023
Arhiv

Iz naše knjigarne

Izobraževanja

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Aktualno

Kaj je poslovna sposobnost?

Splošna svoboda ravnanja kot del ustavne pravice do osebnega dostojanstva (čl. 34 Ustave RS)1 in nedotakljivosti duševne integritete (čl. 35 Ustave RS) se razteza tudi na področje obligacijskega prava in se udejanja prek možnosti samostojnega odločanja v lastnih zadevah2 in tudi samostojnega sklepanja pravnih poslov. Pravica do samostojnega odločanja v lastnih zadevah načeloma pripada vsakemu človeku, pri njenem uresničevanju pa je treba do določene mere upoštevati tudi interese drugih in skupnosti kot celote.3


30. avgust 2023

Javna naročila v luči novele ZOPNN-F: pogodbene kazni in roki v času naravnih nesreč

Državni zbor je 9. avgusta 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F),1 s katerim ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav v avgustu 2023.

Zakon med drugim posega tudi na področje izvajanja javnonaročniških pogodb, in sicer v 56. členu zakon posega na področje uveljavljanja pogodbene kazni za primer zamude in podaljšanja pogodbeno dogovorjenih rokov.


30. avgust 2023

AAA Zlata odličnost