Zakon o gospodarskih družbah
(ZGD-1)

neuradno prečiščeno besedilo
Uvodna pojasnila k noveli ZGD-1K prof. dr. Peter Podgorelec
Koda: 102649
Leto izdaje: 2021
Založba: Uradni list RS
Format: 14 x 20 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 540
ISBN: 978-961-204-678-1
Ocena:
Cena: 65,00 €
Akcijska cena: 19,00 €

V Državnem zboru RS je bila 27. januarja 2021 sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1K, katere primarni cilj je tudi tokrat uskladitev z evropskim pravom družb. To pravo se nenehno spreminja oziroma nadgrajuje, taka dinamika pa se nato odraža tudi v pogostem noveliranju nacionalnih predpisov. Z najnovejšo novelo je bil ZGD-1K usklajen z Direktivo (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev. Ta direktiva je uredila naslednja štiri tematska področja:

a) identifikacija delničarjev, posredovanje informacij in olajšanje izvrševanja pravic delničarjev,
b) transparentnost pri delovanju institucionalnih investitorjev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje,
c) pravica delničarjev glasovati o politiki nagrajevanja direktorjev, poročilo o nagrajevanju in pravica delničarjev glasovati o tem poročilu,
č) preglednost in odobritev poslov s povezanimi strankami.


Ob tem pa so bila z najnovejšo novelo ZGD-1 urejena še nekatera druga vprašanja, ki niso neposredno povezana z uskladitvijo z omenjeno evropsko direktivo. Tako je, denimo, novela še dodatno razširila katalog omejitev pri ustanavljanju družb in podjetnikov (s. p.) ter pri pridobivanju statusa družbenika iz 10.a člena. Hkrati so bile temu členu dodane določbe o načinih preverjanja obstoja zakonskih omejitev za tuje fizične in pravne osebe, s čimer so se le-te izenačile z domačimi fizičnimi in pravnimi osebami. V delu, ki ni povezan z implementacijo evropske direktive, se nadaljnje novosti nanašajo predvsem na opredelitev subjektov javnega interesa, na notranjo revizijo, na posredovanje podatkov ob vpisu ustanovitve družbe v sodni register, na hrambo poslovne dokumentacije, na politiko raznolikosti spolov in na financiranje nalog, ki jih Slovenski inštitut za revizijo v skladu z ZGD-1 opravlja na podlagi javnega pooblastila.

Z nedavno sprejeto novelo ZGD-1K je torej obsežno in hkrati kompleksno spremenjen in dopolnjen temeljni predpis s področja prava gospodarskih družb. V uvodnih pojasnilih, ki jih je pripravil prof. dr. Peter Podgorelec z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, so pregledno in sistematično predstavljene vse novosti, vključno s pojasnili o razlogih zanje.

Avtor

Peter Podgorelec

je doktor pravnih znanosti in izredni profesor za področje pravo. Poklicno pot je začel kot strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Mariboru in jo nadaljeval kot okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboru. Od 1.9. 2004 dalje je zaposlen na Ekonomsko- poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je nosilec / sonosilec različnih predmetov s področja gospodarskega prava. Znanstveno-raziskovalno se ukvarja predvsem s korporacijskim pravom. Je avtor / soavtor številnih znanstvenih člankov in monografij, med drugim je eden od komentatorjev Velikega komentarja Zakona o gospodarskih družbah (GV Založba, 2014), avtor knjige Informacijske pravice družbenikov (GV Založba, 2007) ter soavtor knjig Družba z omejeno odgovornostjo (GV Založba, 2009), Nadzorni sveti in upravni odbori (GV Založba, 2010), in Koncerni (GV Založba, 2021).

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti