Varno in zdravo na dogodke

Kateri dodatki k pogodbam o izvedbi javnega naročila so sploh zakoniti?

Datum: 14. 10. 2024, 9.00–13.30
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska c. 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Med izvajanjem pogodbe o javnem naročilu se pogodbeni stranki pogosto srečujeta z različnimi situacijami, ki zahtevajo spremembo pogodbene vsebine.

Pogodba o izvedbi javnega naročila, čeprav temelji na civilnopravnih načelih, zaradi specifičnih zahtev, ki izhajajo iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predstavlja poseben pravni režim v primerjavi s splošnimi pravili Obligacijskega zakonika.

V skladu z ZJN-3 mora naročnik pri uvajanju kakršnih koli sprememb v pogodbo najprej zagotoviti, da so izpolnjene vse zakonske predpostavke, in da so spremembe sklenjene znotraj dovoljenih okvirov. To pomeni, da morajo biti vsi dodatki k pogodbi skrbno pretehtani in utemeljeni z zakonom.

Na našem seminarju bomo temu vprašanju namenili posebno pozornost. S pomočjo analitičnega pristopa, praktičnih primerov in sodne prakse bomo osvetlili, katere spremembe pogodb so dopustne in katere se v praksi pogosto izkažejo za nedopustne.

Udeležencem bomo ponudili konkretne napotke, kako naj naročnik načrtuje in preprečuje sklenitev neustreznih dodatkov. Poseben poudarek bo na pravilni pripravi dokumentacije v zvezi z naročilom in oblikovanju vzorca pogodbe, da se zagotovi njena skladnost z zakonodajo in prepreči morebitne pravne zaplete.

Cilj našega seminarja je opremiti udeležence z znanjem in orodji, ki jih potrebujejo za uspešno upravljanje in prilagajanje pogodb o javnem naročilu, ob hkratnem zagotavljanju zakonitosti in transparentnosti postopkov.

Podani bodo odgovori na vprašanja:

 • Kdaj se lahko pogodba podaljša?
 • Zakaj je marsikateri dodatek v zvezi s podaljšanjem rokov v praksi nezakonit?
 • Kaj pomeni opcija in kaj naj sprememba pogodbe v primeru opcije obsega?
 • Valorizacija denarnih obveznosti – kdaj in kako se uporabi?
 • Dodatna naročila – kdaj so upravičena?
 • Ali je naročilo dodatnih storitev dopusten razlog za podaljšanje roka?
 • Dodatna naročila – s katero dokumentacijo mora naročnik razpolagati?
 • Kdaj je naročnik dolžan skleniti dodatek k pogodbi?
 • Kaj je nepredvidljiva okoliščina, ki jih stranki nista mogli predvideti, odvrniti ali preprečiti?
 • Kako se mora dokazovati obstoj nepredvidljivih okoliščin?
 • Ali lahko izvajalec zamenja blago z novim blagom, ki ima enake karakteristike tekom izvedbe pogodbe?
 • Se lahko sklene dodatek z novi izvajalcem, če je le-ta od obstoječega odkupil (del) dejavnosti, ki je predmet pogodbe?
 • Kaj je statusno preoblikovanje, ki se prizna kot okoliščina za spremembo pogodbe?
 • Kaj je test bistvenosti spremembe pogodbe?
 • Zakaj se preko testa bistvenosti ne sme spreminjati bistvenih elementov pogodbe?
 • Ali se lahko prvič v fazi pogodbe nominira podizvajalca?
 • Kdaj je naročnik dolžan skleniti dodatek k pogodbi?
 • Kakšne so sankcije sklenitve nezakonitega dodatka?

Po obravnavi odgovorov na zastavljena in dodatna vprašanja bodo udeleženci imeli priložnost preučiti praktične primere sprememb pogodb. To bo omogočilo preverjanje in utrditev njihovega osvojenega znanja.

Predavateljica

Milena Basta Trtnik, Bonorum d.o.o.  

je strokovnjakinja s področja javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva ter poslovanja subjektov javnega prava. Z navedenimi področji se ukvarja od leta 2005. Je dobra poznavalka delovanja javne uprave, med drugim je zaposlena kot svetovalka na Državni revizijski komisiji. Je avtorica več strokovnih člankov, soavtorica ZJN-3 in ZNKP s komentarjem, ki sta izšla pri Uradnem listu RS in izkušena predavateljica.

 

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

 

Prijavite se
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti