Varno in zdravo na dogodke

Strokovnjak/strokovnjakinja za poročanje in vodenje skladnosti na področju trajnostnosti

Nov dinamičen izobraževalni program, ki v ospredje postavlja razumevanje evropske in nacionalne regulative ter zahtev na področju trajnostnosti, tako iz vidika obveznega poročanja o trajnostnosti, kot tudi iz vidika drugih zahtev, ki veljajo tako za velika kot tudi srednja in mala podjetja.

Področje trajnostnosti se že nekaj časa premika iz sfere priporočil podjetjem na področje regulacije, in sicer tako s strani EU kot tudi nacionalne zakonodaje. Razumevanje področja pomeni na eni strani zagotavljanje skladnosti z zakonodajo in na drugi strani zagotavljanje konkurenčnosti, dostopa do finančnih virov in odpornosti podjetja.

Izobraževanje »Strokovnjak/strokovnjakinja za poročanje in vodenje skladnosti na področju trajnostnosti« je dinamični izobraževalni program, ki združuje različne oblike izvedbe. Udeleženci bodo tako svoje znanje s področja trajnostnosti krepili s poslušanjem predavanj v živo, s prebiranjem gradiva, ki ga bodo prejeli na izobraževanju, ter s praktičnim delom. Pri vsem tem jih bodo vodili strokovno usposobljeni predavatelji.

Izobraževanje temelji na Direktivi o trajnostnem poročanju podjetij (CSRD) in povezani regulativi EU ter daje udeležencem celovit pregled na področje trajnostnosti ter orodja in znanja za vzpostavljanje trajnostnih poslovnih praks in skladnosti na tem področju. Izobraževanje je razdeljeno na 4 module, ki so medsebojno povezani:

 • V prvem modulu bodo predavatelji udeležence vpeljali v tematiko trajnostnega razvoja ter predstavili okvire in predpise s tega področja.
 • V drugem modulu sledi vpogled v standarde poročanja o trajnostnosti, v praktičnem delu pa se bodo udeleženci lotili identifikacije verige vrednosti in deležnikov. V drugem modulu bomo uporabno znanje predali tudi na področju obveznega ter prostovoljnega poročanja za mala in srednja podjetja (SME) po evropskih standardih za trajnostno poročanje (ESRS). Tretji in četrti modul se bosta osredotočila na skladnost na področju trajnostnega poročanja.
 • V tretjem modulu se bodo udeleženci naučili, kako prepoznati in ocenjevati bistvene vplive, tveganja in priložnosti na področjih okolja, družbe in upravljanja (ESG).
 • V četrtem modulu pa še, kako z njimi učinkovito upravljati (tudi s pomočjo opredelitve ključnih kazalnikov). V tem modulu se usmerimo tudi na izračun ogljičnega odtisa in analizo življenjskega cikla.

Program in urnik

Izobraževanje je zasnovano tako, da udeležencem ponudi celovit vpogled v trajnostno poslovanje in poročanje, hkrati pa jih opremi s praktičnimi znanji in orodji, ki jih bodo lahko takoj uporabili v svojih organizacijah.

Predavatelji podjetja Infinite Pure Solutions bodo skupaj s strokovnjaki iz posameznih področij poskrbeli, da bodo udeleženci pridobili poglobljeno razumevanje aktualnih izzivov in priložnosti, povezanih s trajnostnostjo.

Program usposabljanja je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem in poročanjem v organizacijah:

 • Vodjem in direktorjem trajnostnega razvoja
 • Vodjem skladnosti
 • Vodjem finančno računovodskega oddelka
 • Svetovalcem in analitikom za trajnostnost
 • Direktorjem in višjim vodstvom, ki želijo bolje razumeti vplive trajnostnega razvoja na poslovanje
 • Zaposlenim v malih in srednje velikih podjetjih, ki morajo razumeti zahteve po trajnostnem poročanju
 • Vsem, ki želijo pridobiti poglobljeno znanje in praktične veščine na področju trajnostnega poročanja in regulatorne skladnosti.

Prednosti izobraževalnega programa »Strokovnjak/strokovnjakinja za poročanje in vodenje skladnosti na področju trajnostnosti«:

 • Celovito razumevanje predpisov: Udeleženci bodo spoznali evropske in nacionalne predpise ter zahteve na področju trajnostnosti za podjetja vseh velikosti.
 • Zagotavljanje skladnosti z zakonodajo: Znanje, pridobljeno na izobraževanju, bo omogočalo učinkovito zagotavljanje skladnosti z zakonodajo.
 • Povečanje konkurenčnosti: Razumevanje trajnostnega poslovanja bo pripomoglo k povečanju konkurenčnosti podjetja.
 • Dostop do finančnih virov: Pridobljeno znanje bo olajšalo dostop do finančnih virov, ki so pogojeni s trajnostnim poslovanjem.
 • Odpornost podjetja: Trajnostno poslovanje pripomore k večji odpornosti podjetja v dinamičnem poslovnem okolju.

Kaj bodo udeleženci pridobili na koncu izobraževalnega programa:

 • Temeljito razumevanje trajnostnega razvoja in predpisov: Znanje o okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) standardih.
 • Praktične veščine poročanja o trajnostnosti: Identifikacija verige vrednosti in deležnikov, prepoznavanje in ocenjevanje vplivov, tveganj in priložnosti.
 • Učinkovito upravljanje trajnostnih kazalnikov: Opredelitev ključnih kazalnikov za trajnostno poslovanje in njihovo učinkovito upravljanje.
 • Povečana sposobnost za konkurenčno poslovanje: Razumevanje, kako trajnostno poslovanje pripomore k poslovni uspešnosti in konkurenčnosti.
 • Usposobljenost za vodenje skladnosti: Sposobnost zagotavljanja skladnosti podjetja z zakonodajnimi zahtevami in standardi trajnostnosti.

Kandidati z uspešno opravljenim izpitom (ustnim in pisnim) pridobijo potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije in značko za izkazovanje usposobljenosti.

S pridobljenim znanjem bodo kandidati bolje pripravljeni na učinkovito in uspešno vpeljevanje CSRD direktive in ESRS standardov ter za celostno vzpostavljanje trajnostnih poslovnih praks in skladnosti na tem področju v svojih podjetjih.

Termini izobraževanja: 30. 9., 2. 10., 4. 10  in  7. 10. 2024.

Za več informacij o našem programu in storitvah vas vabimo, da z nami navežete stik prek spodnjih kontaktov:

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti