Delavnica dobre prakse: »Pacientove pravice in GDPR v praksi«

Datum: 27. 5. 2019, 12:00–15:00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 144,00 € brez DDV

 Vsak udeleženec delavnice prejme knjigo Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) brezplačno.

O dogodku

Vsi izvajalci zdravstvenih storitev ne glede na to, ali so vključeni v javno zdravstveno mrežo ali ne, morajo spoštovati pravice pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Pacienti imajo po tem zakonu enake pravice ne glede na to, ali je zdravstvena storitev vključena v zdravstveno zavarovanje ali ne. Nekatere pravice so bolj splošne narave, druge pa zahtevajo konkretno obravnavo po predpisanih postopkih.

Spoštovati jih morajo zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre in drugo strokovno in tehnično osebje, tako na primarni, sekundarni kot tudi terciarni ravni – v ambulantah, bolnišnicah, klinikah in lekarnah, v javnih zavodih, koncesionarji in zdravniki zasebniki.

Enako morajo vsi izvajalci vseh zdravstenih storitev zagotavljati tudi varstvo osebnih podatkov posameznikov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (t. i. GDPR). Na delavnici boste izvedeli, kako skladno uporabljati oba predpisa s čim manjšo obremenitvijo za vaše poslovanje.

Program 

 • razlike med "pacienti" in "posamezniki",
 • pravice pacientov po ZPacP v razmerju do pravic posameznikov po GDPR,
 • informacije po GDPR v razmerju do pojasnilne dolžnosti po ZPacP,
 • privolitev v zdravstveni poseg v razmerju do privolitve v obdelavo podatkov,
 • reševanje sporov in obravnavanje kršitev,
 • spoštovanje zasebnosti in varnosti podatkov,
 • razprava in odgovori na vprašanja.                                                                       

Komu je delavnica namenjena:

 • zdravnikom in zobozdravnikom zasebnikom, 
 • zdravnikom in zobozdravnikom koncesionarjem,
 • vodjem oddelkov v bolnišnicah, klinikah, zdravstvenih domovih in dispanzerjih,
 • vodjem oddelkov v diagnostičnih centrih,
 • vodjem lekarn,
 • pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov (DPO) v zdravstvenih organizacijah.

Predavatelja

Klemen Kraigher Mišič, univ. dipl. prav., MBA, direktor Info hiše d.o.o. in dolgoletni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS.
 
 
Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav., strokovna direktorica Info hiše d.o.o. in nekdanja svetovalka Informacijskega pooblaščenca RS.
 

Kotizacija in plačilo

 • 144,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400270519. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.