Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2511. Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS)
2512. Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN)

OBČINE

Ajdovščina

2513. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Ajdovščina

Brežice

2514. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
2515. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
2516. Cenik zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Gorenja vas-Poljane

2517. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

2518. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje

Idrija

2519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija

Ig

2520. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig

Ilirska Bistrica

2521. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Jesenice

2522. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Kranj

2523. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj

Laško

2524. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško

Ljubljana

2525. Sklep o razpisu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Metlika

2526. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Metlika
2527. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Metlika
2528. Odlok o spremembi meje območij naselij Radovica in Radoši

Murska Sobota

2529. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota

Rečica ob Savinji

2530. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
2531. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji
2532. Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji

Ribnica

2533. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske soseske R6-S6 Mali Humec

Slovenj Gradec

2534. Razpis rednih volitev članov svetov mestnih četrti in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Šentjur

2535. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur

Štore

2536. Razpis rednih volitev v svet krajevne skupnosti na območju Občine Štore

Tolmin

2537. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tolmin

Tržič

2538. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič

Zagorje ob Savi

2539. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi

Žalec

2540. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

26. Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi (MPSESAP)
27. Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k severnoatlantski pogodbi (MPFISAP)
28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BITSUZP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

29. Obvestilo o začetku veljavnosti Evro-sredozemskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani
30. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani
AAA Zlata odličnost