Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022

Kazalo

2532. Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji, stran 7713.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 22. redni seji dne 14. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji 
I. 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji, na predlog izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Rečica ob Savinji, JP Komunala d.o.o. Mozirje, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode in Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
II. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi cena omrežnine oskrbe s pitno vodo, glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer)
Brez DDV
Z DDV (9,5 %)
1
DN ≤ 20
1
5,5864
6,1171 
2
20 ≤ DN < 40
3
16,7592
18,3513 
3
40 ≤ DN < 50
10
55,8641
61,1712 
4
50 ≤ DN < 65
15
83,7961
91,7567 
5
65 ≤ DN < 80
30
167,5922
183,5135 
6
80 ≤ DN < 100
50
279,3203
305,8557 
7
100 ≤ DN < 150
100
558,6406
611,7115 
8
150 ≤ DN
200
1.117,2811
1.223,4228 
III. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer)
Brez DDV
Z DDV
1
DN ≤ 20
1
15,9833
17,5017
2
20 ≤ DN < 40
3
47,9499
52,5051
3
40 ≤ DN < 50
10
159,8329
175,0170
4
50 ≤ DN < 65
15
239,7493
262,5255
5
65 ≤ DN < 80
30
479,4986
525,0510
6
80 ≤ DN < 100
50
799,1643
875,0849
7
100 ≤ DN < 150
100
1.598,3287
1.750,1699
8
150 ≤ DN
200
3.196,6574
3.500,3399
IV. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga je izdelalo Javno podjetje, Komunala Mozirje d.o.o., v marcu 2022, cena infrastrukture za zbiranje komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji znaša 0,0045 EUR/kg brez DDV oziroma 0,0049 z DDV.
V. 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Rečica ob Savinji, JP Komunala d.o.o. Mozirje, na osnovi Sklepa o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji, oblikuje cenik s potrjeno ceno. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
VI. 
Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi; cene se uporabljajo od 1. 8. 2022 dalje.
Št. 354-0007/2022-4
Rečica ob Savinji, dne 14. julija 2022
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost