Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1013. Odlok o prepovedi opravljanja mednarodnega zračnega prometa v Republiki Sloveniji

OBČINE

Brežice

1001. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)

Hrpelje-Kozina

1002. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica

Kranj

1003. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin

Log-Dragomer

1004. Druga sprememba Poziva k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log – L2S/6

Moravske Toplice

1005. Obvezna razlaga prvega odstavka točke b) 31. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice
1006. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah v Občini Moravske Toplice
1007. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javnem redu in miru v Občini Moravske Toplice
1008. Sklep o oprostitvi plačila najemnin

Nova Gorica

1009. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01
1010. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada

Pivka

1011. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2019

Sevnica

1012. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti