Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020

Kazalo

1005. Obvezna razlaga prvega odstavka točke b) 31. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice, stran 2442.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 52/17) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 1. dopisni seji dne 23. 4. 2020, sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
prvega odstavka točke b) 31. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice
I. 
Besedilo prvega odstavka točke b) 31. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17), ki se glasi: »Pri umeščanju novih objektov se upošteva tipologija, upošteva se vzorec pozidave (lega objektov, usmerjenost objektov, smer slemena, zaporednost odmikov ipd.), morfologija zazidave in regulacijske črte. Stavbe se locira vzdolž cestne gradbene linije, v gradbeno linijo obstoječih objektov« se razlaga tako, da:
»se pri umeščanju novih objektov upošteva tipologija, vzorec pozidave (lega objektov, usmerjenost objektov, smer slemena, zaporednost odmikov ipd.), morfologija zazidave in regulacijske črte. Stavbe se locira vzdolž cestne gradbene linije, v gradbeno linijo obstoječih objektov oziroma v primeru neformirane gradbene linije ob vzpostavljeni komunikaciji (odmerjeni cesti/poti), v predpisanem odmiku od ceste oziroma odmerjene dostopne poti v skladu s (3) odstavkom, b) točke 31. člena OPN.«
II. 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice.
III. 
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-00004/2020-2
Moravske Toplice, dne 24. aprila 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost