Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

725. Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin

OBČINE

Ajdovščina

726. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2020

Cerkno

727. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2020

Dobrova-Polhov Gradec

728. Sklep o podrobnejši opredelitvi izjem določenih v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin in dostopu na javne površine oziroma javne kraje v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Hrpelje-Kozina

729. Sklep o spremembi Sklepa o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnost otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa vrtca
730. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača

Murska Sobota

731. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota

Postojna

732. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »skupna občinska uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«

Slovenske Konjice

733. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019

Trebnje

734. Sklep o razveljavitvi razpisa nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti

Vrhnika

735. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020

Žirovnica

736. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020

POPRAVKI

737. Popravek Sklepa o podrobnejši opredelitvi načina, pogojev dostopa in izjem določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji za območje Občine Ivančna Gorica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost