Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020

Kazalo

D 199/2018 Os-1535/20, Stran 902
Po pokojnem Horvat Andreju, rojen 5. 1. 1962, EMŠO 0501962500489, nazadnje stanujoč Prisojna cesta 4a, Radenci, ki je umrl 28. 8. 2018, po katerem se vodi zapuščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 199/2018 in po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 5. 2. 2020, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel po zakonu pravico do dediščine po zapustniku, in je tako šteti premoženje zapustnika, ki spada v zapuščino brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki vodi zap. postopek, pridobite podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142/b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 21. 2. 2020

AAA Zlata odličnost