Številka 190
Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3324. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja
3325. Ukaz o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3330. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
3331. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
3332. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
3333. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
3334. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
3335. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
3336. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Sklepi

3326. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje
3337. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa
3338. Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

MINISTRSTVA

3327. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o krmi za posebne prehranske namene
3328. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
3329. Odredba o spremembi Odredbe o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3339. Odlok o predkupni pravici Občine Bistrica ob Sotli
3340. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

27. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vzajemnem zastopanju pri izdaji vizumov

Ministrstvo za zunanje zadeve

28. Obvestilo o začetku veljavnosti Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo in prenehanju veljavnosti Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo
AAA Zlata odličnost