Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3287. Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)

BANKA SLOVENIJE

3288. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v prodajo in obtok
3289. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19
3290. Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic

OBČINE

Borovnica

3291. Odlok o občinskih cestah

Celje

3292. Odlok o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
3293. Sklep št. 5/2020 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Dolenjske Toplice

3294. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk

Dravograd

3295. Sklep o določitvi novih urejenih parkirišč oziroma novih območij kratkotrajnega parkiranja za osebna vozila (modra cona) na območju Občine Dravograd

Idrija

3296. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2021

Ilirska Bistrica

3297. Statut Občine Ilirska Bistrica
3298. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
3299. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica
3300. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Ilirska Bistrica
3301. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica
3302. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
3303. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3304. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Ivančna Gorica

3305. Sklep o določitvi izjem od zaprtja vrtcev v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Kranj

3307. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin

Miren-Kostanjevica

3308. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2021

Murska Sobota

3309. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti

Nova Gorica

3310. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III

Osilnica

3311. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2020
3312. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2021

Postojna

3313. Odlok o ustanovitvi rezervnega stanovanjskega sklada Občine Postojna
3314. Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Postojna
3315. Pravilnik o uporabi športnih objektov in športnih površin v lasti Občine Postojna

Prebold

3316. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

Radeče

3317. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radeče
3318. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radeče

Ravne na Koroškem

3319. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem
3320. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2021

Škofljica

3321. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2021

Šmarje pri Jelšah

3322. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

3323. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti