Uradni list

Številka 190
Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020

Kazalo

3335. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 9456.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
2. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
– tržnice,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– finančne storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
– storitve higienske nege, razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in drugih podobnih postopkov,
– storitve izdelave, montaže, popravil in vzdrževanja,
– storitev nege hišnih ljubljenčkov,
– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
– avtopralnice in kemične čistilnice,
– cvetličarne, drevesnice in vrtnarije,
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno:
– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.
(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
(5) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.
3. člen 
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega odloka morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju petega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,
– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
4. člen 
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2. člena tega odloka in prejšnjega člena se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.
(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz petega odstavka 2. člena tega odloka.
(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
5. člen 
Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega odloka v statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom velja tudi za:
– prodajo oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno,
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo oblačila, tekstil in obutev, pri čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno,
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo športno opremo,
– specializirane prodajalne z otroškim programom,
– knjigarne, papirnice, fotokopirnice, prodajalne z drobno galanterijo in darilnim programom,
– storitev prodaje motornih vozil,
– storitve nepremičninskega posredovanja.
6. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 186/20).
8. člen 
Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja do vključno 23. decembra 2020.
Št. 00726-48/2020
Ljubljana, dne 17. decembra 2020
EVA 2020-2130-0072
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti