Uradni list

Številka 190
Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020

Kazalo

3333. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, stran 9454.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji.
(2) Za kolektivno uresničevanje verske svobode iz prejšnjega odstavka gre v primerih izražanja vere več članov posamezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati fizično prisotni v verskem objektu, v obliki bogoslužij, verskih obredov, molitev oziroma drugih verskih praks.
(3) Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.
2. člen 
(1) Kolektivno uresničevanje verske svobode iz prvega odstavka prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
– obvezno nošenje zaščitnih mask,
– prepoved petja, in
– razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
(2) Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa splošno veljavna higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb v zaprtih prostorih, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in omejitev iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati začasna prepoved verskih obredov iz drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20).
5. člen 
Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja do vključno 29. decembra 2020.
Št. 00716-12/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-3340-0021
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost