Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2066. Odlok o spremembi Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-C)

Sklepi

2067. Sklep o potrditvi poslanskih mandatov
2068. Sklep o imenovanju namestnice predsednika Državne volilne komisije
2069. Sklep o imenovanju članice sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
2070. Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2071. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2072. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2073. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski Republiki
2074. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
2075. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Monako
2076. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
2077. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
2078. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji
2079. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekvador
2080. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
2081. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju
2082. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki
2083. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper
2084. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
2085. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
2086. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
2087. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
2088. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
2089. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP)
2090. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
2091. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
2092. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2093. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan
2094. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki
2095. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak
2096. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki
2097. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Argentinski republiki
2098. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Čile
2099. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj
2100. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Peru
2101. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
2102. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
2103. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
2104. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji
2105. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Tajski
2106. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam
2107. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju
2108. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki
2109. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
2110. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori
2111. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
2112. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
2113. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
2114. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Albaniji
2115. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
2116. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji
2117. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
2118. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan
2119. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal
2120. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2173. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo
2174. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo
2175. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e – širitev v občini Kidričevo

Odloki

2176. Odlok o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah

Sklepi

2177. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje
2178. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

Drugi akti

2121. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2122. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2123. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

2124. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene
2125. Pravilnik o elaboratu ekonomike
2126. Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
2127. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje

USTAVNO SODIŠČE

2128. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča
2129. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 39. člena Zakona o medijih
2130. Odločba o razveljavitvi točke I sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani v delu, ki se nanaša na dr. Blaža Kovačiča Mlinarja

BANKA SLOVENIJE

2131. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR
2132. Sklep o uporabi Smernic o zunanjem izvajanju
2133. Sklep o spremembi Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2134. Statut Lekarniške zbornice Slovenije
2135. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznama aktivnih imetnikov nazivov
2136. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Ivančna Gorica

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2137. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za lesarstvo

OBČINE

Ajdovščina

2138. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina

Ankaran

2170. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok
2171. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran

Borovnica

2139. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 – rebalans
2140. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Bovec

2141. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
2142. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2143. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Braslovče

2144. Pravilnik za nabavo gasilskih vozil, ki jih sofinancira Občina Braslovče

Brežice

2145. Odlok o razveljavitvi Odloka o razglasitvi Domačije Janeževa gorca 56 oziroma Jelčičeve domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
2146. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki

Cerknica

2148. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)

Črnomelj

2149. Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj
2150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črnomelj
2151. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj

Idrija

2152. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019

Ilirska Bistrica

2153. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranjska Gora

2154. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2155. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Log-Dragomer

2156. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Log - Dragomer

Postojna

2157. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Postojna
2158. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za del območja EUP PO-055 za zemljišče s parc. št. 207/9 k.o. Postojna

Rogaška Slatina

2159. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina

Sevnica

2160. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (DB 27.hm in DB 11.hm)
2161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
2162. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

2163. Obvezna razlaga tretjega in četrtega odstavka 60. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec
2164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019
2165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec

Škocjan

2166. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

Šmartno pri Litiji

2172. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019

Trebnje

2167. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Trebnje
2168. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje

Tržič

2169. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti