Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 5643.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 27. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 7. seji dne 3. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 44/18)
1. člen 
Doda se 5. člen odloka, ki se glasi:
»5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– Športniki na športnih pripravah
– Udeleženci mladinskih, državnih in mednarodnih športnih tekmovanj
– Osebe od 7. do 18. leta starosti.
(2) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za zavezance prvih dveh alinej prvega odstavka tega člena je dolžan nastanitveni obrat pristojnemu organu iz 2. člena tega odloka v roku 5 dni po opravljenih nočitvah predložiti:
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na podlagi določil iz prvega odstavka 5. člena tega odloka,
– število udeležencev, na katere se nanaša oprostitev plačila turistične takse,
– število nočitev za posameznega udeleženca.«
2. člen 
Vsi nadaljnji členi Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec se ustrezno preštevilčijo.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2018
Slovenj Gradec, dne 5. julija 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti