Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2124. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene, stran 5570.

  
Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 − ZdZPZ), minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene 
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o živilih za posebne zdravstvene namene (Uradni list RS, št. 46/02, 54/07, 2/09 in 38/14).
2. člen 
Določba 10. člena pravilnika iz prejšnjega člena se uporablja do uveljavitve predpisov, sprejetih za izvrševanje Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/128 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene (UL L št. 25 z dne 2. 2. 2016, str. 30).
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-39/2019
Ljubljana, dne 21. junija 2019
EVA 2019-2711-0029
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost