Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1347. Zakon o konzularni zaščiti (ZKZaš)
1348. Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (ZPPDID)
1349. Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)
1350. Zakon o informacijski varnosti (ZInfV)
1351. Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)
1352. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (ZIUDPNP)
1353. Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ZMRSHP)
1354. Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)
1355. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-K)
1356. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S)
1357. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C)

Sklepi

1358. Sklep o prenehanju mandata poslanki
1359. Sklep o potrditvi mandata poslancu

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

1360. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije – guvernerja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1361. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1362. Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Sklepi

1363. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Celje
1364. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
1365. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Južna Primorska
1366. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Gorenjska
1367. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod
1368. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Ljubljana
1369. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod
1370. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Maribor
1371. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje
1372. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Severna Primorska
1373. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina
1374. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje
1375. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska
1376. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Spodnje Podravje
1377. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Koroška
1378. Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Zasavje

MINISTRSTVA

1379. Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
1380. Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
1381. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
1382. Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
1383. Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah
1384. Pravilnik o vpisu v srednje šole
1385. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
1386. Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
1387. Pravilnik o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil
1388. Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
1389. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev
1390. Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1391. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1392. Sklep o prenehanju Pojasnila 1 – Končno poročanje o izsledkih posla
1393. Sklep o prenehanju Pojasnila 2 – Olistninjenje informacij – Razvidi o poslu
1394. Poročilo o gibanju plač za februar 2018
1395. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2018

OBČINE

Koper

1396. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Ob Šmarski«

Nova Gorica

1397. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
1398. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica
1399. Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti