Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

655. Resolucija o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« (ReDP18–28)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

656. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

MINISTRSTVA

657. Pravilnik o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti
658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje

USTAVNO SODIŠČE

659. Sklep o nesprejemu ustavnih pritožb
660. Odločba o razveljavitvi prve in druge povedi četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

661. Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev
662. Poročilo o gibanju plač za december 2017

OBČINE

Beltinci

663. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2018
664. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci
665. Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2018 v Občini Beltinci

Dobrova-Polhov Gradec

666. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Grosuplje

668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018

Koper

669. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja “ob pasareli” pri ŠRC Bonifika

Kranj

672. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci
673. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020

Piran

670. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park sonce
671. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park sonce

Sevnica

674. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN- 89-02)

Šentjur

675. Odlok o določitvi plovbnega režima na Slivniškem jezeru
676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šentjur
677. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za suhi zadrževalnik Lokarje (EUP ŠE23/1)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti