Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

656. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 2400.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I-UZIU, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in šestega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam
U K A Z 
o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 
I. 
Za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije z dnem 3. 4. 2018 imenujem mag. Uroša Novaka.
II. 
Mag. Uroš Novak nastopi petletni mandat z dnem imenovanja.
Št. 003-03-3/2017-176
Ljubljana, dne 2. marca 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije