Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šentjur, stran 2567.

  
Na podlagi prvega odstavka 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in tretjega odstavka 16. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 20. redni seji dne 20. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šentjur 
1. člen 
V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10) se v drugem odstavku 2. člena za besedo »območje« doda »Mestne skupnosti Šentjur in«, briše pa se besedna zveza »Šentjur mesto« ter vejica.
V četrtem odstavku 2. člena se besedna zveza »Slivnica pri Celju« nadomesti z »Gorica pri Slivnici«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010-4(232)
Šentjur, dne 20. februarja 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.