Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3415. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)
3416. Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C)

Odloki

3417. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2018 (OdRSPODU18-1)
3418. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 (OdRSPODU19)
3419. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno revizijsko komisijo za leto 2018 (OdRSPDRK18)
3420. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni svet Republike Slovenije za leto 2018 (OdRSPDS18-1)
3421. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPDZ19)
3422. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2019 (OdRSPKPK19)
3423. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPRacS19)
3424. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2018 (OdRSPUS18-1)
3425. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPUS19)
3426. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018 (OdRSPVČP18)
3427. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPVČP19)
3428. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Zagovornika načela enakosti za leto 2018 (OdRSPZNE18)

Drugi akti

3413. Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018-A)
3414. Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019)

MINISTRSTVA

3429. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3430. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Borovnica

3431. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2018
3432. Odlok o pokopališkem redu v Občini Borovnica
3433. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica
3434. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3435. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Metlika

3436. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2017

Žužemberk

3437. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Žužemberk

POPRAVKI

3438. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – Britof jug
AAA Zlata odličnost