Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017

Kazalo

3434. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10674.

  
Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 56/17) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US) je Občinski svet Občine Borovnica na 25. redni seji dne 7. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninams parc št. 1106/3 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1106/3), parc. št. 809/8 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 809/8), parc. št. 809/7 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 809/7), parc. št. 809/5 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 809/5), parc. št. 1740/11 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1740/11), parc. št. 1740/12 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1740/12), parc. št. 1740/15 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1740/15), parc. št. 1740/16 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1740/16), parc. št. 1773/20 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1773/20), parc. št. 3288/4 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 3288/4), parc. št. 3289/12 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 3289/12), parc. št. 3289/13 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 3289/13) in parc. št. 3289/15 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 3289/15), se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Občinska uprava bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se na nepremičninah iz prve točke tega člena iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0011/2017-3-25/11
Borovnica, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.