Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017

Kazalo

3435. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10674.

  
Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 56/17) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US) je Občinski svet Občine Borovnica na 25. redni seji dne 7. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninam s parc. št. 1725/26 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1725/26), parc. št. 1725/30 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1725/30), parc. št. 1725/34 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1725/34), parc. št. 1725/40 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1725/40), parc. št. 1748/7 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1748/7), parc. št. 1748/11 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1748/11), parc. št. 1748/17 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1748/17), parc. št. 1748/19 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1748/19), parc. št. 1748/23 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1748/23), 1748/26 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1748/26) in parc. št. 1725/43 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1725/43), se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Občinska uprava bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se na nepremičninah iz prve točke tega člena iz zemljiške knjige vpiše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 487-0025/2017-2
Borovnica, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.