Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3374. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-B)

SODNI SVET

3375. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani

OBČINE

Dobrepolje

3376. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov ter naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje
3377. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Dobrepolje

Kamnik

3384. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik
3385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik

Krško

3378. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015
3379. Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica

Metlika

3380. Sklep o spremembi Sklepa o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika

Tolmin

3381. Odlok o občinskih cestah v Občini Tolmin

Velika Polana

3382. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2014
3383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana

Železniki

3386. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

3387. Popravek Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
AAA Zlata odličnost